Portal sadownika

Chopin - odmiana, która biłaby rekordy, gdyby...

06-11-2020 Portal-Sadownik.pl

Chopin - odmiana, która biłaby rekordy, gdyby...

…gdyby relacje przetwórców z polskimi producentami były oparte na rozumie. Niestety nie są, o czym świadczy zabetonowany w naszym kraju, szkodliwy dla sadowników, model produkcji jabłek przemysłowych.

Na zachodzie produkuje się przemysł inaczej niż w Polsce

Na zachodzie czy południu Europy (Francja, Holandia, Węgry, Austria) produkcja jabłek przemysłowych ma zupełnie inny charakter niż w Polsce. Głównymi dostarczycielami surowca są tam profesjonalne sady przemysłowe, których przetrwanie leży w interesie opiekujących się nimi zakładów przetwórczych. Przedsiębiorstwa przetwórcze kredytują zakładanie nasadzeń z tych odmian, których uprawa jest dla nich opłacalna, a spłaty oczekują w dostarczanym w następnych latach plonie owoców. Doradzają producentom w zakresie prowadzenia sadów, niekiedy dostarczają również środków produkcji (nawozów, ŚOR). Plon z danego obszaru uprawy jest zakontraktowany, a więc sadownik ma pewność, że sprzeda go za godziwe pieniądze. Dzięki temu na zachodzie produkuje się mniejsze ilości, ale bardzo wartościowego koncentratu – takiego, który ma prawidłową kwasowość, bo wytwarza się go z jabłek odmian nadających się do przetwórstwa, zrywanych w odpowiednim terminie. Tym wartościowym koncentratem zakwasza się koncentrat produkowany z jabłek odpadowych. Tym sposobem zarówno sadownicy, jak i przetwórcy są usatysfakcjonowani.

Tymczasem w Polsce podstawą produkcji przetwórczej jest jabłko odpadowe z sadów o profilu deserowym oraz mieszanki ogrodowe jabłek z sadów przydomowych. Owoce te charakteryzują się mniejszą wartością przetwórczą, bo mają zbyt wysoki udział ekstraktu (często są przejrzałe), a za mało kwasów owocowych. Produkowany w Polsce koncentrat, podobnie jak ten chiński, jest za słodki. Trzeba go dokwaszać koncentratem pochodzącym z innych rejonów uprawy. Do tego nasz model produkcji surowca przemysłowego nie jest i nie będzie opłacalny, ponieważ jabłka te produkuje się w technologii deserowej i ponosi na ich wytworzenie wysokie nakłady, a skupowane są za grosze, co wzbudza frustrację wśród polskich sadowników.

Chopin: odmiana - cud dla przetwórstwa

Gdyby przetwórcom zależało na zbudowaniu w Polsce bazy wysokiej jakości surowca przemysłowego, przenieśliby na nasz grunt sprawdzone rozwiązania z zachodu i południa Europy. Wykorzystaliby potencjał polskiej produkcji sadowniczej i wieloletnie doświadczenie naszych sadowników. Finansowaliby uprawę odmian takich jak wyselekcjonowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego „Chopin”, który jest wprost idealny z punktu widzenia przetwórstwa. Po pierwsze, jest kwaśny. Po drugie, parchoodporny, co zmniejsza nakłady na ochronę przed tą najgroźniejszą chorobą jabłoni i ogranicza pozostałości środków ochrony roślin w plonie. Po trzecie, dostosowany do naszych warunków klimatycznych. Poza tym, Chopin kwitnie później niż Idared, a więc jest mniej narażony na wiosenne przymrozki. Wcześnie wchodzi w pełnię owocowania, owocuje obficie i regularnie. Owoce po przekrojeniu nie ciemnieją. Co więcej, Chopin zapyla się z Topazem, a więc drugą odmianą – cud na potrzeby przetwórstwa.

Niestety na razie nic nie wskazuje, aby warunki produkcji jabłek przemysłowych w Polsce miały zmienić się na lepsze.

Fot. SGGW

Związane z tematem

Kierunek orient, czyli japońskie odmiany jabłoni. Czy warto je sadzić?

Polskie odmiany jabłoni - czy mają przed sobą przyszłość?

Sander - odmiana z przyszłością?

Jabłoń Putinka - niespełniony sen o powrocie na rynek rosyjski

Bohemia - niewykorzystany potencjał w uprawie towarowej?

Komentarze

AbirwayTZ 00:09:47 18-09-2022
When My Left Lung Collapsed. order doxycycline However, the occurrence of this disease is always associcated with the outbreak coccidial infection, which induces the gut to be more susceptible to C.
skennatekcM 14:22:50 08-09-2022
The story of Viagra also known by its chemical name sildenafil is one of unlikely serendipity discount cialis The prince didn t want viagra coupon 3 free pills Penis Extender To Make Penis Longer to stay overnight, so the station chief was naturally disappointed, but he didn
snullyLutDq 05:51:40 06-09-2022
generic 5 mg cialis both ED and the signs and symptoms of BPH
cernheictsI 07:28:55 04-09-2022
Below is a list that shows you a collection of online drugstores to buy Cialis buy priligy on the internet without a prescription What are the uses for liquid Cialis Tadalafil
VioperimF 02:25:56 02-09-2022
97 Cialis 400mg 1 buy cialis online overnight shipping Ketoconazole 400 mg daily , a selective and potent inhibitor of CYP3A, increased tadalafil 20 mg single-dose exposure AUC by 312 and Cmax by 22 , relative to the values for tadalafil 20 mg alone

Napisz nowy komentarz