Portal sadownika

Przycinanie jabłoni - jak ciąć w dolnym piętrze (w stole)?

15-01-2021 Portal-Sadownik.pl

Przycinanie jabłoni - jak ciąć w dolnym piętrze (w stole)?

Prawidłowo uformowana korona wrzecionowa jabłoni w trójwymiarze przypomina wąski stożek. W zależności od przyjętego sposobu cięcia, szczyt może być trochę szerszy od środka, jednak najbardziej rozłożyste powinno być najniższe piętro korony. Składa się ono z kilku dłuższych i silniejszych gałęzi, których się nie wymienia (bądź wymienia w ograniczonym stopniu), a jedynie skraca, aby nie nachodziły w przestrzeń sąsiedniego drzewa. Stół nie może być założony zbyt nisko, aby gałęzie nie wychylały się pod ciężarem owoców w dół i nie utrudniały zabiegów pielęgnacji gleby. Optymalnie piętro stołu powinno być położone na wysokości 60 – 65 cm od powierzchni ziemi. W starszych sadach można podwyższyć je do 70 – 80 cm.

Gałęzie stołu, z racji ich wieku, długości, większej liczby pąków i mniejszej dostępności światła, dają owoce gorsze pod względem jakości. Mają jednak duże znaczenie dla fizjologii drzewa dzięki swojej masie liściowej – stanowią fabrykę asymilatów, w które zaopatrują całą roślinę.

Konary dolnego piętra tworzą wieloletni szkielet, który powinien być cięty oszczędniej. Nie powinno ich być więcej niż 5 – 7. W metodzie cięcia „na klik” dolne gałęzie drzewa tnie się tylko na najmłodszych przyrostach jednorocznych. Usuwa się osiowy przyrost jednoroczny, pozostawiając fragment z 2 – 3 pąkami (oczkami). Po pierwsze, pozwala to utrzymać odpowiednią długość gałęzi stołu, gdyż co roku się je skraca. Po drugie, działanie to ma charakter stępiający wzrost pędów stołu, gdyż pobudza reakcję wzrostową (wytwarzanie odrostów) tylko na skróconych pędach jednorocznych. Reakcja wzrostowa na tak młodym drewnie nie jest silna. Takie skracanie gałęzi stołu stymuluje je do produkcji krótkopędów zakończonych pąkiem królewskim, które dają najbardziej wartościowe owoce (dotyczy odmian owocujących na krótkopędach). Prócz skracania tego osiowego, jednorocznego przyrostu na gałęziach stołu, usuwa się pędy wyrastające od spodu.

Stosunek sadowników do typowego cięcia „na klik”, które proponują holenderscy doradcy, jest różny. Według jego założeń, nie powinno się dopuszczać do cięcia stołu na starszym drewnie. Nie wszyscy wiernie stosują się do tej zasady. Gałęzie stołu wielu ogrodników tnie również na starszym drewnie. I słusznie, gdyż sposób cięcia powinien być dostosowany do kwestii indywidualnych, jak spodziewana siła owocowania, kształt korony itd. Skrócić trzeba szczególnie w punktach, w których gałęzie stołu wychylają się ku dołowi (przewieszają się). Oczywiście cięcie starszego drewna skutkuje silniejszą reakcją wzrostową, jednak nie zawsze jest to problemem.

W miarę starzenia się sadu, można podejmować próby rotacji drewna w piętrze stołu. Młodsze, nie ogołocone przyrosty mają lepsze walory produkcyjne. Należy przy tym pamiętać, że zdolność drzewa do wypuszczania pędów bocznych z przewodnika w tej najbardziej wiekowej części korony jest ograniczona, toteż należy pozostawić dłuższy czop, licząc, że wybije z niego młody pęd zastępczy dla usuniętej gałęzi stołu. Pozostawiony czop musi być dłuższy niż ten w środkowej części korony

Dużym błędem jest formowanie koron jabłoni w taki sposób, że gałęzie w górze drzewa są dłuższe niż w dolnym piętrze. Szerokie górne piętro zacienia dolne partie korony. Prawidłowo uformowana korona powinna się rozszerzać ku dołowi, a nie przyjmować kształt odwróconego stożka. „Parasol” w górnej części korony hamuje dostęp światła do niżej położonych pędów, osłabiając zakładanie pąków i procesy wybarwiania owoców rodzących się niżej. Tworzenie się „chochołów” w szczycie drzewa wynika z tendencji do silniejszego wzrostu pędów położonych przy wierzchołku niż tych u podstawy. Górne pędy w ciągu sezonu mogą wydłużyć się nawet o 80 – 100 cm. Silne pędy w szczycie drzewa powinny być usuwane w całości, natomiast słabsze – skracane do fragmentów o długości kilku pąków.

Nad stołem często formuje się okno, poprzez wycinanie wszystkich pędów na przewodniku na długości ok. 50 cm. Taka pusta przestrzeń poprawia wybarwienie owoców.

Związane z tematem

Jakich błędów unikać przy cięciu?

Cięcie zapylaczy - ozdobnych odmian jabłoni

Zimowe cięcie jabłoni i grusz - przeprowadzić zimą, czy czekać do wiosny?

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz