Portal sadownika

Jak kształtują się stawki za zbiór jabłek w 2021 roku?

27-09-2021 Portal-Sadownik.pl

Jak kształtują się stawki za zbiór jabłek w 2021 roku?

Jedną z bardzo istotnych składowych kosztów wyprodukowania i wprowadzenia owoców na rynek są koszty pracy najemnej. Sytuacja na rynku staje się coraz trudniejsza, ponieważ brakuje rąk do pracy w sektorze ogrodniczym. Takie zatrudnienie jest mało atrakcyjne dla Polaków, a najemni pracownicy ze Wschodu mają coraz większe wymagania względem oferowanych im stawek oraz warunków (wyżywienia, zakwaterowania itp.).

Pracowników sezonowych jest znacznie mniej niż potrzebuje sadownictwo, w związku z czym nasila się konkurencja między producentami owoców. Najlepszym tego dowodem są wzrastające stawki godzinowe. Do konkurencji o pracowników włączają się również inne branże (np. budowlana) oraz podmioty zagraniczne, które gotowe są zapewnić Ukraińcom znacznie lepsze warunki.

Koszty prowadzenia produkcji sadowniczej warto notować i kontrolować z sezonu na sezon. Dzięki temu łatwiej planować i wyciągać wnioski. Dotychczas wizytówką polskiej produkcji owoców były niskie, bardzo konkurencyjne ceny, wynikające z niskich kosztów zatrudnienia. To się jednak zmienia. Płace w sektorze ogrodniczym rosną, ale ceny owoców nie zmieniają się istotnie przynajmniej od kilkunastu lat. Nie chodzi tu o okolicznościowe wzrosty, jak na przykład wyższe ceny jabłek w 2020 roku, ale stałą i utrzymującą się tendencję wzrostową. W przypadku płac godzinowych jest tak, że w jakimś roku oferuje się 12 zł, za dwa lata już 14 zł, i później nie powraca się już do niższych stawek. Spodziewamy się tylko wzrostów. Z cenami owoców jest inaczej – jeżeli wzrosty są, mają charakter wyłącznie sezonowy. Idared kosztował w czerwcu 2020 roku ponad 3 zł, ale rok później trudno było go sprzedać za 70 gr. Nie ma żadnej korelacji między kosztami zatrudnienia a cenami owoców – tak jakby jeden czynnik nie miał na drugi żadnego wpływu.

We wrześniu 2021 roku ofert pracy przy zbiorach jabłek jest dużo. Stawki godzinowe za zbiór są zróżnicowane w zależności od regionu i oferowanych warunków. Standardem jest 14 – 15 zł za godzinę. Wyższe stawki obserwuje się na Ziemi Sandomierskiej.

W regionie grójeckim oferty z kilku ostatnich dni opiewają na:

 • 15 zł (Belsk Duży, zakwaterowanie),
 • 12 zł (Warka),
 • 13 zł (Belsk Duży),
 • 14 zł (Wilcze Średnie, zakwaterowanie),
 • 14 zł (Belsk Duży, zakwaterowanie) i 17 zł (własny transport),
 • 13 zł (Błędów, zakwaterowanie),
 • 15 zł (Grójec, zakwaterowanie),
 • 15 zł (Goszczyn, zakwaterowanie),
 • 14 zł (Warka, zakwaterowanie),
 • 15 zł (Mogielnica, zakwaterowanie).

Ziemia Sandomierska:

 • 16 zł (Sandomierz),
 • 15 zł (Dwikozy),
 • 16 zł (Dwikozy, zakwaterowanie),
 • 15 zł (Sandomierz, zakwaterowanie).

Łódzkie:

 • 14 zł (Szwejki Małe, zakwaterowanie),
 • 15 zł (Lubania),
 • 20 zł (Biała Rawska),
 • 15 zł (Sadkowice, zakwaterowanie),
 • 18 zł (Biała Rawska),
 • 15 zł (Podlesie).

Lubelszczyzna:

 • 14 zł (Opole Lubelskie, zakwaterowanie),
 • 14 zł (Konstantynów, zakwaterowanie),
 • 17 zł (Baszki, zakwaterowanie).

Źródło: IGRIT

Związane z tematem

Sadowniku! Nie obowiązuje Cię minimalna stawka godzinowa dla pracowników zbierających owoce

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz