Portal sadownika

Jak określić przydatność jabłek do długiego przechowywania?

06-09-2021 Portal-Sadownik.pl

Jak określić przydatność jabłek do długiego przechowywania?

Wielkimi krokami nadchodzi pełnia zbiorów jabłek. Znaczna część wyprodukowanych w Polsce owoców zostanie zmagazynowana w chłodniach z kontrolowaną atmosferą z zamiarem długiego ich przechowania w jak najlepszej jakości do wiosny i lata przyszłego roku. Nauczeni doświadczeniami z minionego sezonu, w którym notowano wysokie straty w chłodniach, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że nie każda partia jabłek nadaje się do długiego przechowywania. Są obserwacje i metody pozwalające w przybliżeniu określić, czy owoce będą się dobrze przechowywać. Umiejętne podzielenie partii towaru na te, które należy sprzedać jak najszybciej po zbiorze, które można zbyć mniej więcej w połowie sezonu przechowalniczego, oraz te, które nadają się do wielomiesięcznego przechowywania, pozwoli rozsądnie rozplanować sprzedaż jabłek i ograniczyć straty.

Planując długie przechowywanie jabłek z danej kwatery, należy pamiętać o:

  • Prawidłowym nawożeniu doglebowym potasem (Z kwater zbyt intensywnie nawożonych tym składnikiem zbiera się owoce o zbyt wysokim stosunku K:Ca. Jedynym sposobem na poprawę tego wskaźnika w przenawożonych potasem sadach jest zwiększanie zawartości wapnia w owocach.).
  • Intensywnym dokarmianiu owoców wapniem.

Czytaj więcej: Przedzbiorcze opryski wapniem - walka o trwałość przechowalniczą jabłek

  • Ostrożnym stosowaniu etefonu, który przyspiesza dojrzewanie owoców.
  • Prawidłowej ochronie w całym sezonie oraz w okresie przedzbiorczym.
  • Właściwym wyznaczeniu terminu zbioru.

Czytaj więcej: Jak wyznaczyć termin zbioru jabłek i gruszek?

  • Starannej technice zbioru.

Czytaj więcej: Uniknąć pęknięć, odgnieceń i odcisków palców - znaczenie staranności zbioru

  • Selekcji owoców – jabłka po gradzie czy uszkodzone przez szkodniki nie powinny być kierowane do długiego przechowywania.
  • W razie potrzeby o zbiorze dwu -, a nawet trzyetapowym. Owoce z pierwszego zbioru mają najlepszą zdolność przechowalniczą.

Biorąc powyższe czynniki pod uwagę i analizując agrotechnikę oraz warunki pogodowe w danym sezonie, można wywnioskować, czy owoce będą się dobrze i długo przechowywać. Ogromne znaczenie ma prawidłowe wyznaczenie terminu zbioru, gdyż niedochowanie terminu może przekreślić korzyści uzyskane dzięki starannym zabiegom ochrony czy nawożenia. Często sadownicy pozostawiają jabłka na drzewach na dłużej, aby uzyskać lepsze ich wybarwienie czy większą masę. Wiąże się to jednak ze spadkiem ich przydatności do długiego przechowywania. Nowatorskim rozwiązaniem może być stosowanie preparatu Harvista, którego zalety prezentowano podczas tegorocznego Dnia Otwartego Sadu Doświadczalnego SGGW. Zawiera on w składzie 1 – MCP (bloker receptorów etylenu), a jego aplikacja przed zbiorem pozwala opóźnić dojrzewanie owoców i ich zbiór, dając im nawet dodatkowe dwa tygodnie na przyrost masy i poprawę wybarwienia bez utraty trwałości przechowalniczej.

Jeżeli chodzi o pomiary pozwalające określić potencjał przechowalniczy jabłek, to prócz pomiaru jędrności, pomocne są analizy chemiczne owoców bezpośrednio przed zbiorem. Reprezentatywną próbę owoców można przekazać do laboratorium i poddać badaniu na zawartość wapnia i potasu. Na podstawie wyników można wyliczyć stosunek K:Ca, który nie powinien być wyższy niż 25 - 30. Jeżeli stosunek ten jest wyższy, jabłka obciążone są ryzykiem utraty jakości wskutek spadku ich jędrności. Sama zawartość wapnia w długo przechowywanych owocach nie powinna być niższa niż 5 mg Ca w 100 g miąższu.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz