Portal sadownika

Analiza raportu WAPA: 01 lutego 2021 w europejskich chłodniach o 42% więcej gruszek niż przed rokiem

26-02-2021 Portal-Sadownik.pl

Analiza raportu WAPA: 01 lutego 2021 w europejskich chłodniach o 42% więcej gruszek niż przed rokiem

The World Apple and Pear Association (WAPA) opublikowało prognozy dotyczące stanów magazynowych gruszek w europejskich chłodniach na dzień 01 lutego 2021.

Ile jest gruszek w Polskich chłodniach?

Zgodnie z przedstawionymi przez organizację danymi, 01 lutego 2021 w polskich chłodniach znajdowało się 9 000 t gruszek. Ilość ta wzrosła dziewięciokrotnie w porównaniu z 01 lutego 2020, kiedy mieliśmy ich już zaledwie 1000 t. Dane WAPA dotyczące Polski należy jednak uznawać za bardzo przybliżone, gdyż podane zapasy dotyczą wyłącznie Konferencji. Nie obejmują innych odmian, które też są w Polsce produkowane, np. Lukasówki, choć pewne jej ilości są przechowywane w naszych chłodniach.

Jaka była dynamika sprzedaży polskich gruszek?

W 2019 roku zebrano w Polsce ok. 68 tys. t gruszek, a w 2020 roku o 10% więcej – 75 tys. t. Od zakończenia zbiorów w 2019 roku do początku lutego 2020 z naszych chłodni ubyło 67 tys. t gruszek, natomiast w analogicznym okresie sezonu bieżącego wyprzedaliśmy 66 tys. t, co oznacza, że dynamika sprzedaży tych owoców jest taka sama.

Ile jest gruszek w europejskich chłodniach?

Zgodnie z raportem WAPA, na początku lutego 2021 w europejskich chłodniach zmagazynowane było 583 365 t gruszek, czyli o 42% więcej niż przed rokiem (410 498 t gruszek 01 lutego 2020).

Ile gruszek jest zmagazynowanych w poszczególnych krajach europejskich?

Tabela 1. prezentuje, ile gruszek znajduje się obecnie w wybranych krajach Europy. Inaczej niż w roku ubiegłym, pierwsze miejsce pod względem zapasów gruszek zajmuje Belgia, która wyprzedza Holandię o 20,5 tys. t. Należy zwrócić uwagę, że Belgowie mają dziś o 48% gruszek więcej niż przed rokiem, natomiast Holendrzy mają ich o 12% mniej. Z kolei Włosi mają ponad 2,5 – krotnie więcej gruszek niż przed rokiem.

Tabela 1. Ilość gruszek w chłodniach wybranych krajów europejskich.

Kraj

Ilość gruszek w chłodniach na 01 II 2021 [t]

Ilość gruszek w chłodniach na 01 II 2020 [t]

Belgia

198 117

133 569

Holandia

177 584

156 918

Włochy

125 690

46 230

Hiszpania

50 612

52 815

Francja

7 448

5 396

Szwajcaria

5 804

6 520

Wielka Brytania

4 714

3 697

Niemcy

2 355

2 405

Czechy

1 972

1 912

Dania

69

36

Jaki udział mają poszczególne odmiany?

Prognozowany udział poszczególnych odmian w ogóle gruszek przechowywanych w chłodniach w krajach europejskich uwzględnionych w raporcie WAPA przedstawia tabela 2.

Wynika z niej, że zapasy Konferencji, czołowej odmiany w europejskiej produkcji, są o 27% wyższe niż przed rokiem. Drugiej ważnej odmiany, Komisówki, jest w europejskich chłodniach o 65% więcej niż rok temu. W porównaniu z rokiem ubiegłym, ponad trzykrotnie wzrosły także ilości przechowywanej we włoskich chłodniach odmiany Opat Fetel oraz prawie czterokrotnie odmiany Kaiser. Z kolei Lukasówki jest ponad pięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dwukrotnie niższe są natomiast zapasy Bonkerty Williamsa.

Tabela 2. Prognozowany udział poszczególnych odmian w ogóle gruszek przechowywanych w europejskich chłodniach w dniu 01 II 2021 w porównaniu z 01 II 2020.

Odmiana

Ilość w chłodniach na 01 II 2021 [t]

Ilość w chłodniach na 01 II 2020 [t]

Konferencja

430 074

338 301

Opat Fetel

74 039

24 378

Kaiser

18 112

4 736

Komisówka

12 761

7 718

Blanquilla

4 971

4 011

Bera Boska

4 080

4 628

Angelys

2 784

1 225

Alexandrina

2 710

2 997

Dobra Ludwika

815

532

Pasówka Krasanka

578

630

Lukasówka

531

100

Bohemica

196

100

Durondeau

193

x

Bonkerta Williamsa

60

117

Związane z tematem

Europa nie zarobi na głodzie gruszek na światowych rynkach?

GUS ocenił zbiory owoców w Polsce w 2020

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz