Portal sadownika

GUS ocenił zbiory owoców w Polsce w 2020

17-12-2020 Portal-Sadownik.pl

GUS ocenił zbiory owoców w Polsce w 2020

Czynniki mające wpływ na owocowanie drzew i krzewów

Zimą 2019/2020 nie trafiały się mrozy mogące bezpośrednio zagrozić uprawom sadowniczym. Temperatura była wysoka jak na tę porę roku, w związku ryzyko powstawania uszkodzeń mrozowych części nadziemnych oraz podziemnych roślin było niskie. Wczesną wiosną, na starcie wegetacji roślin wystąpiła susza, która była efektem niskich opadów atmosferycznych od jesieni 2019. Negatywnie wpłynęła ona na kondycję upraw. Pomimo suszy, GUS wspomina o długim i obfitym kwitnieniu. Od maja rozpoczęły się silne opady deszczu, które poprawiły stan uwilgotnienia gleb. Nastąpiło przyspieszenie wegetacji, problemem były jednak wiosenne przymrozki, które trafiały się często i utrzymywały długo – do końca maja. W okresie od lipca do połowy września pogoda sprzyjała uprawie owoców.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczne przymrozki, które nawiedziły zagłębia sadownicze w mijającym roku nie zmniejszyły owocowania większości drzew i krzewów owocowych w 2020.

Jeżeli dane GUS dotyczące jabłek pokrywają się z rzeczywistością (czy tego chcemy, czy nie – będą źródłem wiedzy dla rynku w najbliższych miesiącach), po Nowym Roku potrzebny jest silny popyt na rynku wewnętrznym i zagranicznym, aby sprzedaż owoców była opłacalna. Jeżeli w 2021 uda się utrzymać zainteresowanie owocami ziarnkowymi z 2020 roku, to nie powinno być problemów ze zbytem towaru.

Dane dla sadów

Według raportu GUS, łączne zbiory owoców z drzew wyniosły 3,8 mln t, czyli 9% więcej niż w poprzednim sezonie. Jabłek zebrano 3,4 mln t, czyli o 10% więcej niż w 2019. Zebraliśmy również o 10% więcej gruszek niż przed rokiem (75 tys. t w 2020). Produkcja śliwek i czereśni była bardzo zbliżona do roku 2019 – zbiory wyniosły odpowiednio 96 tys. t oraz 44 tys. t. Natomiast wiśni zebraliśmy 157 tys. t, czyli o 3% więcej niż w 2019. Zdumiewające, że według raportu nawet produkcja moreli, brzoskwiń i orzechów włoskich wzrosła w porównaniu z 2019 o 1,6%, wynosząc 17 tys. t.

Dane dla plantacji krzewów owocowych

Łączną produkcję owoców z krzewów owocowych GUS ocenia na 0,5 mln t, czyli o 10% więcej niż w 2019. Główne przyczyny występowania w tym sezonie strat na plantacjach jagodowych to susza i przymrozki.

Według Urzędu, produkcja malin wzrosła aż o 53% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 116 tys. t. Malinom letnim nie zaszkodziły susze w okresie wczesnowiosennym, przymrozki w czasie kwitnienia ani straty związane z wyższą presją chorób grzybowych po opadach z maja i czerwca. Deszcze te wpłynęły korzystnie na wzrost i plonowanie malin jesiennych, które stanowią obecnie nawet 60% produkcji.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na blisko 135 tys. t, a więc na poziomie o ok. 7% wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczki czarnej ocenia się na 95 tys. t, czyli o 2,2% więcej niż przed rokiem (W tym kontekście bardzo ciekawe wydaje się walka przetwórców o czarną porzeczkę w 2020 – przyp. red.). Produkcja agrestu wzrosła o 9% rok do roku, wynosząc 10,5 tys. t.

Jeżeli chodzi o truskawki, łącznie na plantacjach towarowych i w ogrodach przydomowych zebraliśmy ok. 170 tys. t, czyli o 4% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przyczyną obniżenia zbiorów były susza i przymrozki.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz