Portal sadownika

Dopłaty do nawozów i skup nadmiaru jabłek deserowych - deklaracje rządu

22-04-2022 Portal Sadownik.pl

Dopłaty do nawozów i skup nadmiaru jabłek deserowych - deklaracje rządu

W związku z trudną sytuacją na rynku jabłek deserowych i znacznymi ich zapasami w polskich chłodniach, planuje się uruchomienie mechanizmu polegającego na przeznaczeniu części jabłek deserowych do wykorzystania przemysłowego. Takie działanie miałoby na celu zmniejszenie podaży jabłek do konsumpcji i poprawę warunków w handlu w końcówce sezonu przechowalniczego.

Jak twierdzą przedstawiciele rządu, kryzys na rynku jabłek deserowych spowodowany jest konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą oraz wprowadzeniem przez Białoruś embarga na owoce i warzywa z Unii Europejskiej. Jako odpowiedź na zaburzenie funkcjonowania eksportu jabłek na wschód proponuje się projekt rozporządzenia Rady Ministrów, według którego pula środków unijnych (44 mln euro przypadające Polsce w ramach rezerwy kryzysowej mającej wspomóc przedsiębiorców z sektora rolnego) zostałaby wykorzystana m. in. na dopłaty do skupu jabłek deserowych na rzecz ich wykorzystania w przemyśle przetwórczym. Skup „interwencyjny” miałby mieć miejsce w maju i czerwcu 2022 roku, a do pomocy kwalifikowałyby się wyłącznie jabłka deserowe, a więc spełniające wymagania przynajmniej II klasy. Rządzący deklarują możliwie szybkie tempo prac legislacyjnych i pilne uruchomienie pomocy.

Drugi program pomocowy dotyczy dopłat do nawożenia mineralnego, na co Polska uzyskała już zgodę Komisji Europejskiej. Na ten cel miałyby zostać przeznaczone środki krajowe.

Czytaj więcej: Oficjalna zgoda KE na program dopłat do nawozów

Wysokość dopłat to 500 zł do hektara gruntów rolnych, a górna granica pomocy to kwota przewidziana dla 50 ha. Dowodem, na podstawie którego mają być realizowane dopłaty są faktury lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej na zakup nawozów (za wyjątkiem wapna nawozowego i wapna magnezowego), wydane w okresie od 1 września 2021 do 15 maja 2022 r. Możliwość składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma ruszyć od poniedziałku, tj. od 25 kwietnia 2022 roku. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy mija 16 maja 2022 roku – po jego upływie nie przewiduje się już możliwości wszczęcia postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Szczegółowe informacje nt. ubiegania się o dopłaty do zakupu nawozów dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa (KLIKNIJ TUTAJ)

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz