Portal sadownika

Lipiec 2022: wysokie ceny czarnej porzeczki, czerwona nadal w cenowym dołku

19-07-2022 Portal-Sadownik.pl

Lipiec 2022: wysokie ceny czarnej porzeczki, czerwona nadal w cenowym dołku

W 2022 roku ceny skupu czarnej porzeczki znacznie przekroczyły te z roku ubiegłego. Przyczyną jest wysokie zapotrzebowanie przetwórni na surowiec oraz – jak twierdzi wielu plantatorów – niska podaż owoców.  Na wielkości i jakości plonu owoców odbiły się lokalne przymrozki i gradobicia, silne wiatry, a przed zbiorami – upały i susza. Ich negatywny wpływ obserwowano w szczególności na odmianach wczesnych. Ponadto znaczny udział w polskiej produkcji mają nisko wydajne plantacje, które zaniedbano po wieloletnim okresie niskiej opłacalności produkcji czarnej porzeczki.

Skup owoców zaczął się w pierwszym tygodniu lipca niższą ceną wyjściową - od 6,3 do 6,7 zł za kg. Po 7 VII 2022 ceny zaczęły rosnąć, przekraczając 7 zł za kg. Po 10 VII 2022 ceny przekroczyły już 8 zł za kg. W dniach 11-15 VII 2022 ceny czarnej porzeczki w kisten wynosiły ok. 8,5 zł za kg. Natomiast po 15 VII 2022 notowano już spadki ceny do około 7,7-8 zł za kg porzeczki w kisten.

Przypomnijmy sytuację z roku ubiegłego. Ceny czarnej porzeczki w kisten na dzień 13 VII 2021 wynosiły ok. 3,2-3,5 zł. W porównaniu z poprzednim sezonem, ceny skupu owoców tego gatunku wzrosły więc dwukrotnie. Wcale nie musi jednak przekładać się to na wyższe zyski dla pojedynczych plantatorów, gdyż należy brać pod uwagę drastyczne wzrosty kosztów produkcji (nawozów, środków ochrony roślin, robocizny) po ich stronie.

Gorzej przedstawia się sytuacja na rynku porzeczki czerwonej, na którą od dłuższego czasu utrzymuje się niski popyt. Ceny wynosiły w okresie skupu 1-1,2 zł za kg porzeczki w skrzynce. W tym wypadku również cena wzrosła w porównaniu z sezonem poprzednim (o ok. 40-60 gr na kg), jednak nadal są to stawki bardzo niskie, nie zapewniające większości plantatorów zysku przy tak wysokich kosztach produkcji.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz