Portal sadownika

Perspektywy rynkowe dla odmian odpornych na parch jabłoni

05-03-2021 Portal-Sadownik.pl

Możliwości wdrożenia odmian odpornych na parch do produkcji sadowniczej

Chociaż odmiany odporne na parch jabłoni zdobywają popularność znacznie wolniej niż początkowo zakładano, a wieloma z nich po wpisaniu do rejestru nie było żadnego zainteresowania, wciąż są obiecującą alternatywą dla powszechnie uprawianych odmian bez cech odporności.

Wynika to z faktu, że w społeczeństwach wysoko rozwiniętych państw Zachodu zyskuje na znaczeniu zdrowe odżywianie. Konsumenci chcą spożywać produkty rolne wolne od pozostałości środków ochrony roślin. Coraz bardziej niechętnie odnoszą się do przeprowadzania licznych oprysków w sadach towarowych, a przecież najwięcej wykonuje się właśnie przeciwko parchowi.

Upowszechnia się również rolnictwo ekologiczne, w którym zakres środków, którymi można wykonywać opryski przeciwko parchowi ogranicza się właściwie do preparatów miedziowych, wodorowęglanu potasu, środków fosfonowych oraz – po uzyskaniu pozwolenia – cieczy siarkowo – wapiennej. Przy pomocy tych preparatów bardzo trudno uchronić jabłoniowy sad towarowy przed parchem. Z powodzeniem użytkuje się w nich natomiast odmiany parchoodporne.

Co więcej, jako członek Unii Europejskiej, Polska podlega decyzjom KE, która realizuje politykę ograniczania zużycia środków chemicznych w ochronie upraw rolniczych. Wycofywane są kolejne substancje aktywne (np. mankozeb). Jeżeli nakreślone przez Zielony Ład plany redukcji zużycia pestycydów do 50% się ziszczą, użytkowanie odmian odpornych na parch jabłoni wydaje się kluczowe dla europejskiej produkcji sadowniczej. Ważne, abyśmy byli na to przygotowani i mieli wachlarz sprawdzonych odmian, które dobrze plonują w naszych warunkach klimatycznych oraz charakteryzują się odpowiednimi walorami produkcyjnymi i konsumpcyjnymi. Stabilna odporność na parch jabłoni to znacznie mniejsze nakłady na ochronę roślin w całym okresie użytkowania sadu – czy to ekologicznego, czy konwencjonalnego.

Jabłoń

Fot. 1. Ariva - angielsko-szwajcarska odmiana jabłoni o odporności na dwie najgroźniejsze choroby w uprawie jabłoni, czyli parcha i mączniaka. Niestety owoce są ubogie w smaku. (fot. Wikimedia Commons)

W hodowli roślin jest zazwyczaj tak, że jedna korzystna cecha utrwalana jest kosztem innych. Na przykład wyjątkowo trwały w przechowywaniu Idared lub pięknie wybarwiający się Gloster są jednocześnie bardzo ubogie pod względem smaku. Trudno skumulować w jednej odmianie szereg korzystnych cech. Nie jest jednak regułą, że odmiany odporne na parch jabłoni rodzą owoce niesmaczne. Na przykład jabłka odmiany Topaz charakteryzują się smakiem wyjątkowym, nie spotykanym u żadnej innej odmiany, dzięki odpowiedniemu balansowi cukrów i kwasowości.

Bardzo obiecującym kierunkiem na potrzeby produkcji deserowej wydaje się sadzenie odmian, których owoce przypominają cechami użytkowymi, smakiem i wyglądem owoce tych odmian, które zdobyły już uznanie w polskiej i światowej produkcji sadowniczej. Można je dzięki temu podobieństwu skutecznie promować jako zdrowsza (bo zawierająca mniej pozostałości) alternatywa dla tych odmian. Przykładem może być Galiwa, która rodzi bardzo słodkie i aromatyczne owoce o czerwonej, delikatnie paskowanej skórce. Inna podobna do Gali odmiana odporna na parch do Gaia. Kolejny przykład to wyselekcjonowany we Włoszech Fujion, który ma być podobny do japońskiej odmiany Fuji.

glw

Fot. 2. Galiwa - odporna na parch jabłoni alternatywa dla Gali. (fot. Wikimedia Commons)

Należy także zwrócić uwagę na znaczenie odporności na parch jabłoni w uprawie jabłek przemysłowych. Założeniem produkcji surowca dla przetwórni powinno być uzyskanie jak najwyższego plonu przy minimalnych nakładach. Jest to praktycznie niemożliwe do zrealizowania w uprawie odmian o standardowej wrażliwości na parch jabłoni, gdyż w przypadku braku ochrony plon ulegnie obniżeniu poniżej progu opłacalności, natomiast po wdrożeniu pełnej ochrony nakłady na nią przewyższą zyski ze sprzedaży surowca do przetwórni. Uprawa odmian odpornych na parch jabłoni wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem dla sadów typowo przemysłowych.  Tutaj jedną z najbardziej perspektywicznych wydaje się wyselekcjonowana w SGGW odmiana Chopin, która charakteryzuje się bardzo cennymi z punktu wykorzystania przemysłowego walorami – jest kwaśna, owoce nie ciemnieją po przekrojeniu. Wcześnie wchodzi w pełnię owocowania, owocuje obficie i regularnie.

Odmiana Chopin z SGGW.

Fot. 3. Wyselekcjonowany w SGGW w Warszawie Chopin to ciekawa alternatywa dla popularnej na całym świecie odmiany Granny Smith, której nie możemy w Polsce uprawiać z uwagi na zbyt krótki okres wegetacji.

Warto wreszcie wspomnieć o przydatności odmian odpornych na parch jabłoni w ogrodnictwie amatorskim i działkowym. Osoby, które nie zajmują się profesjonalną, lecz hobbystyczną produkcją owoców na własne potrzeby powinny być zainteresowane sadzeniem odmian, które „wybaczą” im niedociągnięcia w ochronie i nie zachorują, jeżeli rzadko odwiedza się działkę i nie wykonuje wszystkich niezbędnych oprysków. W przypadku doboru odmian do ogrodu przydomowego należy się kierować przede wszystkim własnymi preferencjami co do ich smaku. Na pewno warto rozważyć posadzenie wspomnianej wyżej odmiany Topaz.

Czy rzeczywiście odporne? – zjawisko przełamywania odporności

Uzyskanie zjawiska odporności (rozumianej jako minimalna podatność) na parch jabłoni wiąże się z wprowadzeniem do genomu danej odmiany na drodze prac hodowlanych któregoś z genów odporności. Dzięki temu rośliny nie są porażane przez wybrane szczepy patogenu Venturia inaequalis (sprawcę parcha). Wiele odmian parchoodpornych posiada gen Vf (np. Vf – Rvi6 u odmiany Galiwa), który warunkuje odporność na powszechnie występujące w sadach szczepy grzyba będącego sprawcą parcha jabłoni. Nie gwarantuje to jednak, że odmiana uznana za odporną nie zostanie porażona przez parch jabłoni. Objawy choroby wciąż mogą wystąpić po porażeniu jej przez szczep grzyba, na którego nie posiada odporności.

Jednocześnie patogeny stosunkowo szybko dostosowują się do wprowadzanych przez hodowców mechanizmów odporności i zyskują zdolność porażania odmian, które wcześniej uznawano za odporne. Do przełamania odporności doszło już na przykład w przypadku odmiany Topaz, przy czym skala porażenia roślin jest wciąż dużo niższa niż jabłoni o normalnej podatności. Nie jednak na tyle, aby w sadzie towarowym, w którym stwierdzono rozwój choroby, całkiem zrezygnować z oprysków przeciwko parchowi. Dużo wcześniej doszło do przełamania odporności u odmiany Priam.

U większości odmian uznawanych za odporne na parch jabłoni, cecha ta warunkowana jest monogenowo (tzn. koduje ją pojedynczy gen). Jeżeli patogenowi uda się przełamać odporność, może porażać jabłoń i rozprzestrzeniać się w sadzie. Dużo mniejsze ryzyko przełamania odporności występuje u tych odmian, u których cecha jest warunkowana poligenowo (tzn. koduje ją więcej niż jeden gen). Przykładem takiej odmiany może być Gold Milenium wyhodowany przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, u którego odporność warunkowana jest przez dwa geny: Vf oraz Vbj.

Odmiany odporne na parch o największych perspektywach w polskim sadownictwie

Odmiany parchoodporne uprawiane w polskich sadach powinny charakteryzować się dogodnymi cechami produkcyjnymi, np. wiernym plonowaniem w warunkach sadu intensywnego, przystosowaniem do naszego klimatu.

Nazwa odmiany

Krótka charakterystyka

Topaz

Odmiana Topaz zasługuje na wyróżnienie z uwagi na wyjątkowy, słodko - kwaskowaty smak owoców. Owoce odmiany standardowej są średnio atrakcyjne wizualnie – posiadają żółtą skórkę z czerwonym paskowaniem. Łatwo się ordzawiają (szczególnie w okolicy przyszypułkowej). Odmiana jest mało podatna na mączniaka, jednak wrażliwa na choroby kory i drewna i bardzo podatna na zarazę ogniową. Rośnie średnio silnie. Nie jest problematyczna w cięciu i formowaniu. Do corocznego owocowania wymaga przerzedzania zawiązków, a do uzyskania wysokiej jakości owoców cięcia letniego. Termin zbioru przypada na I poł. października. Trwała w przechowywaniu – w chłodni nawet do maja.

Rubinola

Słodko – kwaskowaty smak podobny do odmiany Rubin, jednak nieco płytszy. Atrakcyjny, czerwony, paskowany rumieniec. Mała podatność na mączniaka. Podobnie jak Rubin wykazuje skłonność do ogołacania się i często zawiązuje pąki kwiatowe na końcach długopędów, jednak tworzy więcej krótkopędów od Rubina. Trudna w cięciu. Zbiór w 2. – 3. dekadzie września. Dobrze się przechowuje.

Rajka

Soczysty miąższ w smaku gorszy od Rubinoli i Topaza. Owoce wyrównane pod względem kształtu i wielkości. Mają atrakcyjny wyglądz. Tłustawa, żółta skórka pokryta czerwonym, rozmytym rumieńcem. Mała wrażliwość na mączniaka. Plonuje bardzo obficie i wcześnie  wchodzi w okres owocowania (już w drugim roku). Tworzy liczne krótkopędy. Gałęzie są sztywne, trudno formować koronę przez przyginanie. Średnia siła wzrostu. Wymaga przerzedzania zawiązków do corocznego owocowania. Zbiór pod koniec września. W chłodni można przechowywać jabłka do lutego.

Chopin

Soczysty, chrupki, kwaśny w smaku miąższ, który zmienia się na nieco słodszy w miarę dojrzewania. Owoce koloru trawiastozielonego, w miarę dojrzewania jaśnieją. Od strony nasłonecznionej pojawia się delikatny, różowy rumieniec. Odmiana o wysokim potencjale w produkcji jabłek przemysłowych, a także dla zwolenników owoców zielonych i kwaśnych (jak u odmiany Granny Smith). Zbiór w pierwszej połowie października.

Gold Milenium

Owoce są duże, zielone, nie ordzawiają się, kryte są jasnoróżowym rumieńcem. Mają liczne walory prozdrowotne. Miąższ kremowy, chrupki, soczysty, słodki z lekko kwaskową nutą. Wzrost drzew jest średnio silny, a owocowanie niezbyt obfite. Jest to odmiana letnia, zbierana w połowie sierpnia. W chłodni przetrzyma się ją do października. Cieszy się powodzeniem w produkcji ekologicznej, w której jej znaczenie będzie wzrastać.

Witos

Owoce średnie i duże, zielone z rozmytym, czerwonym rumieńcem o powierzchni mniejszej niż 50% skórki. Silny wzrost. Obfite, ale przemienne owocowanie. Dojrzałość zbiorcza w połowie września. Triploid – nie zapyla innych odmian jabłoni.

Free Redstar

Bardzo atrakcyjne owoce o skórce błyszczącej, pokrytej prawie w całości jednolitym, ciemnoczerwonym rumieńcem. Chrupiący, soczysty, słodko-kwaskowaty miąższ. Wzrost umiarkowanie silny. Korony rozłożyste i zagęszczone. Występuje potrzeba przerzedzania zawiązków oraz cięcia prześwietlającego. Mała podatność na mączniaka i zarazę ogniową. Dojrzałość zbiorcza w drugiej połowie września. Przechowywanie w chłodni do 5 miesięcy.

Sawa

Owoce bardzo atrakcyjne wizualnie, dwukolorowe, pokryte dużym, jaskrawoczerwonym rumieńcem. Smak mają kwaskowaty. Odmiana plenna i wytrzymała na mróz. Jabłka osiągają dojrzałość zbiorczą w połowie września. Jak do tej pory nie zyskała znaczenia w uprawie towarowej, jednak jest ceniona w ogrodnictwie amatorskim.

Waleria

Owoce bardzo atrakcyjnie wybarwione na czerwono z silnym, niebieskosinym nalotem. Miąższ zwarty, zielonkawobiały, słodki. Silny wzrost, rozłożysta i gęsta, ale łatwa w formowaniu korona. Wysoka plenność, lecz wskazane jest przerzedzanie zawiązków. Mała podatność na mączniaka. Zbiór na przełomie sierpnia i września, dojrzewanie nierównomierne. Jabłko sezonowe. W chłodni powinno być przechowywane maksymalnie 3 – 4 tygodnie.

Galiwa

Różowy rumieniec na żółtym tle zajmuje niemal 100% powierzchni owocu. Jabłka małe i średnie, bardzo słodkie, aromatyczne, gotowe do zbioru w drugiej połowie września, na tydzień przed odmianą Golden Delicious.

Crimson Crisp

Bardzo atrakcyjne owoce kryte niemal w całości ceglastoczerwonym rumieńcem. Miąższ soczysty. Bardzo wysoka jędrność oraz trwałość w handlu. Smak raczej przeciętny, słodko – kwaskowaty. Wysoka wrażliwość na mączniaka jabłoni. Zbiór we wrześniu, w końcowym okresie zbiorów Gali.

Ariwa

Owoc z żółtawą skórką na ponad połowie powierzchni kryty pomarańczowo – czerwonym rumieńcem. Średnio silny wzrost drzew. Konieczna jest korekta zawiązków. Owoce raczej mało smaczne. Bardzo ważną cechą jest odporność na dwie najważniejsze choroby w uprawie jabłoni – parcha i mączniaka. Zbiór od połowy września do początku października. W chłodni zwykłej utrzyma się do marca.

Związane z tematem

Chopin - odmiana, która biłaby rekordy, gdyby...

Sander - odmiana z przyszłością?

Jabłoń Putinka - niespełniony sen o powrocie na rynek rosyjski

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz