Portal sadownika

Zgoda KE na dopłaty do nawozów?

28-03-2022 Portal-Sadownik.pl

Zgoda KE na dopłaty do nawozów?

Według informacji podanych przez Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza do spraw rolnictwa, Komisja Europejska zgodziła się na program dopłat do nawozów oraz pakiet innych działań pomocowych. Komisarz zamieścił na Twitterze post o treści:

Cieszę się, że udało mi się przeforsować w UE pakiet pomocy dla rolników: 1) uruchomienie rezerwy kryzysowej WPR, 2) zgoda na dopłaty do nawozów, 3) umożliwienie produkcji rolnej na obszarach nieprodukcyjnych, 4) interwencję na rynku wieprzowiny, 5) przyspieszenie wypłaty dopłat.

Jeżeli dopłaty do nawozów zostaną wprowadzone zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi podczas wspólnej konferencji prasowej premiera Morawieckiego i ministra Kowalczyka z dn. 18 III 2022, to:

  • O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy dokonali zakupu nawozów w okresie, kiedy wyraźne były wzrosty ich cen, tj. od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku.
  • Wysokość dopłaty ma wynosić maksymalnie 500 zł do ha użytków rolnych oraz 250 zł do ha użytków zielonych. Kwota ta może być niższa, ponieważ wysokość dopłaty ustalana jest na podstawie przedstawionych faktur jako różnica między cenami aktualnymi a obowiązującymi rok przed wspomnianym okresem. Jeżeli rolnik nie posiada faktur za rok poprzedni, brane będą pod uwagę ceny ogłoszone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie jest to jednak dopłata do tony nawozu, ale do ha gruntu, wyliczona z uwzględnieniem obecnych i ubiegłorocznych cen nawozów.
  • Pomoc będzie przyznawana po przedstawieniu dowodu zakupu nawozów, np. faktur.
  • Realizacja programu zostanie poruczona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Górna granica powierzchni, do której może być zrealizowana dopłata to 50 ha.

Budżet na realizację programu ma wynosić 4 mld zł. Oczywiście trzeba teraz czekać na oficjalne decyzje, bo twitterowy post komisarza Wojciechowskiego niczego jeszcze nie przesądza, chociaż przyjmujemy, że jest wiarygodną zapowiedzią decyzji, które zapadną na szczeblu unijnym.

Związane z tematem

Dopłaty do nawozów - pomoc rolnikom w ramach tarczy "antyputinowskiej"

Komentarze

AbirwayTZ 09:43:45 18-09-2022
2015 Nov 21; 36 44 3075- 3128. doxycycline penicillin allergy
skennatekcM 23:08:52 08-09-2022
The Questionnairecontains questions of interest in regards to the immediate legislative goals of our organization cheap cialis online canadian pharmacy
snullyLutDq 14:52:52 06-09-2022
Food and Drug Administration FDA , became available in the United States in 1998 comprar cialis online
cernheictsI 16:10:26 04-09-2022
where to buy priligy in malaysia This research was approved by the ethical committee of Babol University of Medical Sciences and informed consent was obtained from all patients
VioperimF 10:53:18 02-09-2022
In two studies, a daily oral alpha-blocker at least 7 days duration was administered to healthy male subjects taking repeated daily doses of tadalafil cialis on line com, we keep the Cialis daily price at only 3 per day, so for 90 you should be ready for intimacy at any time for the whole month

Napisz nowy komentarz