Portal sadownika

Dzierżawa pod fotowoltaikę - zarobek na gruntach o niskiej przydatności rolniczej?

26-03-2021 Portal-Sadownik.pl

Dzierżawa pod fotowoltaikę - zarobek na gruntach o niskiej przydatności rolniczej?

Niestety polskie warunki glebowe są dalekie od doskonałych. Wiele z naszych gleb to podłoża gorszych klas, których użytkowanie i uzyskiwanie z nich wysokiego plonu dobrej jakości handlowej wymaga dużych nakładów finansowych na doprowadzenie gruntów do prawidłowej kultury, nawadniania, fertygacji, regularnego wnoszenia materii organicznej itd. Wszystko to są zabiegi oraz instalacje bardzo kosztowne, a ich celowość, wraz ze zmniejszaniem się opłacalności produkcji sadowniczej, może budzić wątpliwości.

Warunki glebowe mamy też w Polsce bardzo nierówne – często sąsiadujące ze sobą działki znacznie różnią się walorami podłoża. Dlatego też w wielu gospodarstwach pojawia się problem zagospodarowania działek o najgorszych warunkach glebowych, których użytkowanie rolnicze nie jest opłacalne, a jedyna korzyść to pobieranie dopłat.

Jedną z możliwości zagospodarowania takich gruntów jest ich zalesienie, na co przewidziana jest pomoc unijna. Inną – wydzierżawienie pod farmę fotowoltaiczną. Fotowoltaika jako bezemisyjne źródło energii nabiera znaczenia w związku z realizowaną przez Unię Europejską polityką klimatyczną. Planuje się, że w naszym kraju, obok elektrowni wiatrowych i geotermii, to właśnie energia słoneczna ma w dużej części zastąpić węgiel spalany w elektrowniach. Można powiedzieć, że „wieje pomyślny wiatr” dla inwestorów, którzy zainteresowani są produkcją energii elektrycznej ze światła słonecznego. W takiej współpracy rola rolnika sprowadza się do pobierania czynszu, gdyż za kontrolę funkcjonowania paneli, ich konserwację oraz przesył energii do sieci elektrycznej odpowiada inwestor (firma fotowoltaiczna).

Na dzierżawę pod fotowoltaikę nadają się często grunty rolne o niskich walorach użytkowych, jednak nie wszystkie – muszą spełniać określone wymagania.

Jakie działki nadają się na dzierżawę pod farmę fotowoltaiczną?

  • Działki o optymalnym nasłonecznieniu, zlokalizowane na otwartej przestrzeni (bez naturalnych przsłon), nie zadrzewione.
  • Powierzchnia minimum 2 ha.
  • VI, V lub VI klasa bonitacyjna. Również nieużytki rolne.
  • Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan istnieje, wymagany jest wpis o przeznaczeniu gruntu pod farmę fotowoltaiczną.
  • Uregulowany stan prawny.
  • Działka nie może leżeć na terenie parku krajobrazowego, rezerwatu, obszaru Natura 2000.
  • Grunt powinien być wolny od ryzyka podtopień.
  • Najbardziej poszukiwane są grunty leżące w pobliżu punktu SN (linii średniego napięcia) lub GPZ (Głównego Punktu Zasilającego).

Jeżeli działka nie spełnia któregoś z powyższych wymagań, nie oznacza to, że nie zostanie uznana przez inwestora za atrakcyjną. W każdym przypadku decyzja o dzierżawie jest podejmowana indywidualnie przez firmę fotowoltaiczną. Im więcej warunków uda się jednak spełnić, tym większego czynszu można oczekiwać od inwestora.

Jakie są warunki umowy?

Roczny czynsz z hektara powierzchni wydzierżawionej pod farmę fotowoltaiczną wynosi zazwyczaj 8 000 – 10 000 zł. Daje to 666,67 – 833,33 zł miesięcznie.

Najczęściej umowy dzierżawy zawierane są na okres 25 – 29 lat. To bardzo długo i należy liczyć się z faktem zagrożenia spadkiem wartości pieniądza.

Ponieważ to firma fotowoltaiczna jest dostarczycielem umowy dzierżawy, jest oczywistym, że będzie chciała zabezpieczyć swoje interesy. Dlatego przed podpisaniem dokumentów zalecane jest skorzystanie z pomocy prawnej. Prawnik przeanalizuje umowę i zaproponuje zmiany, które będą chroniły również rolnika jako drugą stronę umowy – np. klauzule o karach umownych w razie niewywiązywania się przez firmę z obowiązku płacenia czynszu.

Związane z tematem

Agroenergia: Dofinansowania dla rolników na fotowoltaikę, wiatraki i pompy ciepła

Komentarze

Gal Anonim 08:01:05 18-04-2021
ale się wysilili

Napisz nowy komentarz