Portal sadownika

Agroenergia: Dofinansowania dla rolników na fotowoltaikę, wiatraki i pompy ciepła

06-11-2020 Portal-Sadownik.pl

Agroenergia: Dofinansowania dla rolników na fotowoltaikę, wiatraki i pompy ciepła

W połowie października ruszył nabór wniosków o dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje przyjaznych środowisku źródeł ciepła i energii. Wedle informacji zamieszczonych na stronie internetowej NFOŚiGW, potrwa on do 18 grudnia 2020.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentami programu Agroenergia mogą być rolnicy indywidualni, którzy od co najmniej roku przed złożeniem wniosku prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 ha do 300 ha i od co najmniej roku przed złożeniem wniosku prowadzą działalność rolniczą bądź działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Co można sfinansować w ramach projektu?

Zakup i montaż:

 • Instalacji wiatrowych lub fotowoltaicznych o mocy ponad 10 kW, ale nie większej niż 50 kW.
 • Pomp ciepła o mocy ponad 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, przy czym wdrożenie tej inwestycji powinno być zarekomendowane wcześniej przeprowadzonym audytem energetycznym.
 • Instalacji hybrydowej (tzn. połączenie w jeden układ fotowoltaiki z pompą ciepła lub instalacji wiatrowej z pompą ciepła), w których sumaryczna moc urządzeń wytwórczych może przekraczać 50 kW, ale nie może tej wartości przekraczać moc żadnej jednostki z osobna. Wdrożenie pompy ciepła musi być zarekomendowane wcześniej przeprowadzonym audytem energetycznym.
 • Magazynów energii dla wymienionych wyżej instalacji.

Co istotne, wsparcie można uzyskać wyłącznie na inwestycje, które zostaną dopiero rozpoczęte. Program nie przewiduje finansowania jakichkolwiek ulepszeń istniejących już instalacji ani też inwestycji rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku. Nie można przed złożeniem wniosku zamawiać urządzeń ani zawierać umów na ich montaż.

Jaką formę pomocy można uzyskać?

Można uzyskać refundację, dotację lub pożyczkę.

Dofinansowanie w formie refundacji wypłacane jest po zakończeniu inwestycji, tj. po przyłączeniu instalacji do sieci energetycznej i zawarciu umowy z przedsiębiorstwem energetycznym (instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne) bądź po uzyskaniu protokołu odbioru (pompy ciepła i magazyny energii).

Dotacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instlalacji o mocy powyżej 10 kW do 30 kW włącznie, jednak nie więcej niż 15 000 zł. W przypadku dotacji na instalacje o mocy powyżej 30 kW do 50 kW, kwota dotacji wynosi nie więcej niż 13% kosztów. W przypadku instalacji hybrydowych, dofinansowanie wylicza się na podstawie zainstalowanej mocy obu urządzeń. Przysługuje wówczas dodatek w wysokości 10 000 zł. Dotację można uzyskać również na towarzyszący magazyn energii. Obejmuje ona do 20% jego kosztów kwalifikowanych, ale koszty te nie mogą być wyższe niż połowa kosztów źródła energii (fotowoltaika/instalacja wiatrowa/pompa ciepła).

Pożyczkę w wysokości powyżej 100 000 zł, ale nie mniej niż 2 000 000 zł, przyznaje się na sfinansowanie nawet całości kosztów instalacji. Pożyczka może być udzielona na warunkach preferencyjnych, z pomocy publicznej, lub na warunkach komercyjnych. Okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat.

Obie formy pomocy, tj. pożyczkę i dotację, można ze sobą łączyć na zasadach określonych w regulaminie programu.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wnioski można składać elektronicznie, poprzez specjalny formularz na stronie internetowej NFOŚiGW.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • Uproszczony schemat technologiczny projektu.
 • Zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych.
 • Zaświadczenie o miejscu zameldowania.
 • Nakaz płatniczy podatku rolnego.
 • Faktury i rachunki w zestawieniu zbiorczym z podziałem na przychody i koszty.
 • Zestawienie obrotów na rachunku bankowym potwierdzające osiągnięte wpływy i wydatki.
 • Dokumentacja dopłat uzyskanych w ramach prowadzonego gospodarstwa.
 • Studium wykonalności i model finansowy projektu.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz