Portal sadownika

Pozbiorczy oprysk liści mocznikiem - termin ma wielkie znaczenie

09-10-2020 Portal-Sadownik.pl

Pozbiorczy oprysk liści mocznikiem - termin ma wielkie znaczenie

Oprysk 5% mocznikiem to profilaktyka parcha i innych chorób roślin

Bardzo istotnym zabiegiem agrotechnicznym w profilaktyce parcha jabłoni jest pozbiorczy oprysk liści mocznikiem. Grzyb Venturia inaequalis, który jest sprawcą choroby, zimuje na opadłych liściach pod koronami drzew. W uprawie wielkopowierzchniowej nie jest możliwe dokładne zgrabienie liści i wyniesienie ich z sadu bądź spalenie, dlatego stosuje się oprysk 5 – procentowym roztworem mocznika. Dawka azotu dostarczona do liści pozwala mikroorganizmom na szybszy ich rozkład, materia organiczna prędzej ulega mineralizacji, zaś znaczna część form zimujących patogenu ginie i nie stanowi zagrożenia na wiosnę przyszłego roku, bo zniszczeniu ulega substrat, na którym grzyb zimuje. Owocniki patogenu, które się wykształcą, dojrzewają później i wytwarzają mniejszą liczbę zdolnych do infekcji zarodników workowych.

Tym sposobem niskim nakładem kosztów (mocznik jest przecież nawozem bardzo tanim) oraz pracy, udaje się zmniejszyć presję choroby nawet o 90 – 100%. Wystarczy porównać średnią liczbę owocników na liściach odm. McIntosh, która słynie z wysokiej podatności na parch jabłoni. W przypadku liści nie traktowanych mocznikiem wyniosła ona w 2015 roku 40 owocników, zaś na liściach opryskanych zaledwie 0,5. Oprysk mocznikiem wpisuje się w strategię zwalczania chorób w integrowanym systemie produkcji, w którym pierwszeństwo mają niechemiczne metody walki z patogenami i szkodnikami.

Opryskiwanie mocznikiem jest także zasadne w profilaktyce innych chorób, których sprawcy zimują na opadłych liściach, np. drobnej plamistości liści drzew pestkowych.

Termin ma znaczenie

Jak pokazują liczne badania, dla efektu zabiegu i presji parcha wiosną przyszłego roku, nie jest bez znaczenia, kiedy wykonamy oprysk mocznikiem. Należy starać się, aby w czasie wykonywania zabiegu jak najwięcej liści było jeszcze na drzewach (tak więc nie opóźniać oprysku po dokonaniu zbioru).

Badania dowodzą, że wykonanie zabiegu, gdy na drzewach znajduje się jeszcze 95% liści, pozwala zmniejszyć liczbę zarodników workowych powstających wiosną przyszłego roku nawet o 90%. Wówczas dostęp cieczy opryskowej do liści jest najdogodniejszy i ten właśnie moment trzeba starać się uchwycić, choć w praktyce nie zawsze jest to możliwe.

Bardzo dobre efekty uzyskano także, opryskując liście dwukrotnie – na tydzień i 10 – 12 dni po zbiorze. W tym przypadku liczba owocników z zarodnikami workowymi została zmniejszona o ponad 80%.

Nie ma sensu odwlekanie zabiegu – wykonanie go, kiedy 95% liści opadło już z drzew, zredukowało liczbę zarodników workowych zaledwie w 50%. Wynika to z faktu, że dużo trudniejsze jest pokrycie liści leżących pod drzewami, nawet w przypadku, gdy bardzo dokładnie opryskuje się glebę pod drzewami. Do zabiegów jesiennych stosujemy 50 kg mocznika na 1000 l wody. Rozpuszczenie nawozu może wymagać zastosowania wody podgrzanej.

Wykonane w Polsce badania wskazują, że efekty ograniczające wysyp zarodników workowych przynosi nawet opryskiwanie wykonane na przełomie zimy i wiosny, to jest w lutym – marcu. Owocniki patogenu wykształcają się już zimą, a wczesną wiosną następuje ich dojrzewanie. Przeprowadzony na przedwiośniu zabieg uszkadza zarodnie i hamuje zdolność zarodników workowych do infekcji. To alternatywa dla osób, które nie zdążyły wykonać tego zabiegu w optymalnym terminie. Wydatek cieczy powinien być wówczas bardzo duży (2000 l/ha). Należy możliwie najstaranniej pokryć glebę pod drzewami. Lepsze efekty uzyskano w przypadku oprysku w lutym niż w marcu.

Dodatkowe korzyści

Dodatkowe korzyści z opryskiwania drzew mocznikiem to pobudzenie życia mikrobiologicznego w glebie oraz przyspieszenie mineralizacji resztek organicznych (opadłych liści, owoców), dzięki czemu składniki mineralne z nich pochodzące będą szybciej dostępne dla roślin. Ponadto, rośliny opryskane mocznikiem nawet w stanie spoczynku reagują na ten zabieg zwyżką plonu, poprawia się kondycja ich liści i pąków kwiatowych.

Związane z tematem

Czy oprysk 5% roztworem mocznika pogarsza mrozoodporność drzew?

Czy można połączyć miedź z mocznikiem w jednym zabiegu?

Jesienne zabiegi preparatami miedziowymi

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz