Portal sadownika

Dlaczego nie sadzimy w systemie pasowym?

11-11-2020 Portal-Sadownik.pl

Dlaczego nie sadzimy w systemie pasowym?

Systemem sadzenia drzew karłowych i półkarłowych, który zdecydowanie się w Polsce nie przyjął, jest system pasowy. Polega na tym, że drzewa zgrupowane są w dwurzędowe pasy oddzielone od siebie uliczkami roboczymi (międzyrzędziami). Umożliwia to nasadzenie dużej liczby drzew na hektarze, w związku z czym szybciej uzyskuje się większy plon owoców.

Systemem pasowym zakładało się w Polsce sady pod koniec lat 80. i w latach 90. Moda ta dotarła do nas z zachodu, gdyż była bardzo popularnym sposobem zakładania sadów w Holandii. Praktyka sadownicza pokazała jednak, że system pasowy zaczął rodzić problemy, zamiast je rozwiązywać.

Schemat sadu pasowego

Rys. 1. Przykładowa rozstawa drzew w sadzie pasowym. 

Bardzo trudna jest w nim walka z zachwaszczeniem. Nie sprawdzają się metody mechaniczne ani dolistna aplikacja herbicydów. Do wydajnej pielęgnacji gleby potrzebne są herbicydy doglebowe, których niestety dziś już w sadach praktycznie się nie stosuje. Problemem jest niedostateczne naświetlenie gałęzi w środku dwurzędowych pasów i brak wyrównania  jakości owoców (np. za małe wybarwienie owoców w środku pasów). Utrudnione jest cięcie i zbiór. Mniej skuteczna jest walka z chorobami i szkodnikami, ponieważ penetracja cieczy opryskowej w głąb pasów jest gorsza. Kolejnym minusem jest silniejsza konkurencja między drzewami.

Z tych właśnie powodów zakładanie sadów systemem pasowym nie ma przed sobą przyszłości. W obecnych realiach produkcji priorytetem jest najwyższa jakość, a nie ilość.  Dziś dąży się do maksymalizacji wykorzystania powierzchni sadu poprzez zmniejszanie odległości między drzewami w rzędzie. Na przykład przy szerokości międzyrzędzi równej 3 m i odległości między drzewami w rzędzie wynoszącej 0,5 m, „upakujemy” na hektarze 6666 sztuk drzew! Do tego potrzeba jednak żyznej gleby, której w rejonach sadowniczych mamy niestety mało...

Związane z tematem

Odległość między drzewami w rzędzie - jak gęsto sadzić jabłonie?

W którym systemie prowadzić truskawki: rzędowym, rzędowo - pasowym czy zagonowym?

Dlaczego kolumnowe odmiany jabłoni nie wchodzą do uprawy towarowej?

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz