Portal sadownika

Zwolnienie z opłaty targowej w całym 2021 roku

22-12-2020 Portal-Sadownik.pl

Zwolnienie z opłaty targowej w całym 2021 roku

Pozytywną informacją dla producentów owoców i warzyw, którzy sprzedają swoje produkty rolne na lokalnych targowiskach, jest zwolnienie od opłaty targowej w całym roku 2021. To jedno z działań rządu mających przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię koronawirusa.

Opłaty targowe były wprowadzane decyzjami władz samorządowych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podlegały jej osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonywały sprzedaży na targowiskach. Naliczano ją od zajętego miejsca na targowisku, niezależnie od uzyskanego dochodu ze sprzedaży czy też jego braku. Maksymalnym jej limitem, który miał obowiązywać w 2021 roku była kwota 823,11 zł dziennie.

Jednakże rząd zdecydował się zawiesić funkcjonowanie tej opłaty w roku 2021. Samorządom terytorialnym będzie przysługiwała rekompensata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zamian za niepobieranie tej opłaty. To z całą pewnością słuszne wsparcie dla drobnych producentów rolnych, którzy nie będą musieli ponosić dodatkowego kosztu sprzedaży swoich produktów na targowiskach.

Przepisy czekają na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz