Portal sadownika

Zanieczyszczenie drogi publicznej błotem lub produktami rolnymi

18-11-2020 Portal-Sadownik.pl

Zanieczyszczenie drogi publicznej błotem lub produktami rolnymi

Praca rolnika nie należy do łatwych i charakteryzuje się określoną specyfiką. Wymaga wykonania określonych zabiegów w krótkim czasie i częstych przejazdów z pola do zabudowań gospodarczych. Ścigamy się z czasem i pogodą. Jednocześnie grunty rolne są w Polsce silnie rozdrobnione i nierzadko działki należące do tego samego gospodarza znajdują się na terenie kilku gmin. Problemem jest zwózka owoców z sadu na jesieni, kiedy trzeba wiele razy wyjeżdżać z sadu ciągnikiem, a pogoda jest deszczowa i sprzyja rozmiękaniu gleby.

Niestety bywa tak, że nowo przybyli mieszkańcy wsi nie są przychylnie nastawieni do działalności rolniczej i przeszkadzają im tak oczywiste jej przejawy, jak na przykład woń obornika, odory z chlewni. Ludzie nie związani z rolnictwem tego nie rozumieją. Zapominają, że od myszy po cesarza, każdy żyje z gospodarza.

Jasne, że rolnik powinien starać się minimalizować wpływ swojej pracy na otoczenie. Jego obowiązkiem jest uprzątnięcie drogi zanieczyszczonej błotem, liśćmi czy słomą – tego nie kwestionujemy. Nie należy jednak pochwalać donosicielstwa, które niestety staje się na polskich wsiach chlebem powszednim. Zamiast zwrócić się bezpośrednio do gospodarza i poprosić go o sprzątnięcie błota, ludzie wolą od razu zadzwonić na policję, narażając rolnika na kary finansowe. Policja to dobre rozwiązanie, gdy ktoś uporczywie odmawia uprzątnięcia drogi, a ryzyko, że dojdzie do wypadku jest wysokie.

Co mówią o obowiązku uprzątnięcia dróg publicznych przepisy obowiązującego prawa? Jakie kary grożą rolnikowi?

Zanieczyszczenia drogi publicznej lub spowodowania na niej utrudnienia w ruchu dotyczy art. 91. Kodeksu wykroczeń. Brzmi on następująco:

Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Pod artykuł ten podlega wysypanie się na drogę publiczną przewożonych produktów rolnych (słomy, owoców, warzyw, ziarna, sieczki kukurydzianej itd.), odpadów i nawozów (zrębki drzewnej, zmulczowanych liści, obornika), a także zanieczyszczenie drogi błotem przyklejonym do kół ciągnika i przyczepy. Stwarza to niebezpieczeństwo i utrudnienie w ruchu publicznym, gdyż przejeżdżający kierowcy będą starali się przeszkody ominąć, będą musieli zwalniać. Ponieważ błoto zmniejsza przyczepność kół, istnieje ryzyko, że wpadną w poślizg.

Istotne jest, aby zabezpieczyć przewożoną na przyczepie zawartość przed rozsypywaniem się na drogę. Z opryskiwaczy, beczkowozów itp. nic nie powinno wyciekać na drogę. Podstawowym wyposażeniem w ciągniku powinna być szczotka o grubym włosiu oraz szpadel, aby przy ich pomocy oczyścić opony zanim wyjedziemy na drogę. Błoto na drodze można w kilka minut zgarnąć na pobocze, aby nie narazać się na grzywnę. Trzeba to robić również z myślą o innych uczestnikach ruchu.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz