Portal sadownika

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie rozwoju usług rolniczych

08-01-2021 Portal-Sadownik.pl

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie rozwoju usług rolniczych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała wczoraj, że termin naboru wniosków o pomoc finansową na rozwój usług rolniczych w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” realizowanego z budżetu PROW został wydłużony z 13 stycznia na 15 lutego 2021. Podmioty zainteresowane wsparciem zyskują zatem dodatkowy miesiąc na złożenie dokumentów. ARiMR uzasadnia swoją decyzję chęcią umożliwienia skorzystania z pomocy jak najszerszemu gronu usługodawców.

Jaką kwotę można uzyskać?

W ramach dofinansowania jeden beneficjent może uzyskać maksymalnie 500 tys. zł.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do podmiotów, które świadczą już usługi na rynku rolnym, nie zaś tych, które chciałyby taką działalność od podstaw rozwinąć.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które jako mikro lub małe przedsiębiorstwa świadczą usługi dla gospodarstw rolnych od co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Wspomniana działalność usługowa powinna obejmować jeden z następujących kodów PKD:

  • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Co obejmuje finansowanie?

Refundację do 50% kosztów kwalifikowanych za zakup lub leasing (zakończony przeniesieniem praw własności):

  • nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej,
  • aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  • sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług,

a także wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz opłaty za patenty i licencje.

Refundacja nie obejmuje natomiast zakupu nieruchomości, maszyn używanych, robót budowlanych, leasingu zwrotnego ani podatku VAT.

Gdzie i jak składać wnioski?

Wnioski należy kierować do regionalnych oddziałów ARiMR właściwych dla miejsca inwestycji.

Można dostarczyć je do placówki osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby, wysłać przesyłką poleconą albo złożyć w systemie elektronicznym e-PUAP.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz