Portal sadownika

Rosjanie będą zakładać sady tylko z rosyjskich drzewek

19-11-2020 Portal-Sadownik.pl

Rosjanie będą zakładać sady tylko z rosyjskich drzewek

Jak wiadomo, po wprowadzeniu embarga na polskie jabłka, Rosjanie zaczęli bardzo intensywnie rozwijać własną produkcję sadowniczą. Chcieli uniezależnić krajową produkcję ogrodniczą od dostaw owoców spoza kraju. Wprowadzono rządowe programy pomocy dla rolników zakładających nowe nasadzenia. Obecnie rządowe programy przewidują dofinansowanie do założenia hektara sadu w wysokości 11 700 zł (przeliczono z rubli). Dotacje z programu rządowego łączą się z dofinansowaniami regionalnymi, wskutek czego kwota przekazywana na założenie sadu może wynieść nawet 60 000 zł. Choć rosyjskiemu sadownictwu daleko jeszcze do samowystarczalności, udało się już w ten sposób znacznie zwiększyć powierzchnię sadów w Federacji Rosyjskiej.

Dyskutuje się jednak zmiany reguł dofinansowania materiału szkółkarskiego dla sadowników. Chcąc zwiększyć udział nasadzeń zakładanych z sadzonek produkowanych w kraju, tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa planuje dawać dofinansowania do zakupu wyłącznie tych sadzonek, które wyprodukowano w Rosji. Obecnie dofinansowania dotyczą każdego materiału szkółkarskiego, niezależnie od kraju jego pochodzenia.

Sprzeciwiają się temu rozwiązaniu przedstawiciele organizacji producenckich oraz przedsiębiorstw obracających sadzonkami. Zwracają uwagę, że ponad połowa sadzonek, które wykorzystano do zakładania nowych nasadzeń w 2019 pochodziła spoza Rosji. Rosyjska produkcja szkółkarska nie jest na tyle rozwinięta, aby zaspokoić popyt w kraju. Rodzimych drzewek nie wystarczy, a rolnicy nie będą chcieli zakładać sadów z zagranicznych drzewek, na które nie pozyskają dofinansowania. Kolejnym argumentem przeciwko tej rządowej ingerencji w rynek ma być fakt, że ceny rosyjskich sadzonek wzrosną, a ich jakość spadnie, ponieważ szkółkarze nie będą musieli konkurować z wysokiej jakości sadzonkami zagranicznymi.

Źródło: East-Fruit

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz