Portal sadownika

Przyszłość kaptanu (raczej) bezpieczna

25-02-2021 Portal-Sadownik.pl

Przyszłość kaptanu (raczej) bezpieczna

Obecne pozwolenie dopuszcza stosowanie kaptanu w Unii Europejskiej do 31 lipca 2021 roku. Ponieważ zbliża się termin upływu ważność obecnej rejestracji, podejmowane są działania, aby przedłużyć pozwolenie na stosowanie środka. W tej sprawie zwróciła się do Komisji Europejskiej międzynarodowa organizacja zrzeszająca producentów rolnych, COPA COGECA, argumentując, że w świetle badań dostępnych Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) bezpieczeństwo kaptanu w stosowaniu w szklarniach oraz w uprawach odsłoniętych zostało należycie dowiedzione. Wykluczono między innymi negatywny wpływ kaptanu na funkcjonowanie układu hormonalnego oraz jego szkodliwość dla pszczół.

Co prawda w październiku ubiegłego roku Komisja Europejska wyszła z propozycją, aby odnowić pozwolenie na stosowanie tej substancji czynnej wyłącznie w uprawach szklarniowych. COPA COGECA zwraca jednak uwagę, że w świetle wiarygodnych badań kaptan spełnia wszelkie wymogi dotyczące pełnego odnowienia. Ograniczanie jego stosowania na otwartych polach byłoby niecelowe i przyniosłoby poważną szkodę europejskiemu sektorowi produkcji owoców, który musi się już zmagać z negatywnymi konsekwencjami wycofania mankozebu i tiofanatu metylu.

Obecnie jest mało prawdopodobne, aby w świetle wiarygodnych badań dowodzących braku szkodliwości oraz pozytywnych ocen Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, rejestracja kaptanu miała nie zostać odnowiona w uprawach odkrytych.

Rozstrzygająca będzie jednak ostateczna decyzja Komisji Europejskiej. Możliwy jest scenariusz, że rejestracja kaptanu zostanie przedłużona bez ograniczeń albo pozwolenie kaptanu zostanie przedłużone, jednak będą nałożone ograniczenia co do dawek jego stosowania w ciągu sezonu wegetacyjnego. Wpisywałoby się to w strategię Zielonego Ładu zakładającą znaczne ograniczenie zużycia środków ochrony roślin.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz