Portal sadownika

Prawie o 32 procent wzrosły stawki płatności ekologicznej dla upraw sadowniczych

17-03-2021 Portal-Sadownik.pl

Prawie o 32 procent wzrosły stawki płatności ekologicznej dla upraw sadowniczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. weszło w życie 15 marca 2021 r. Dokument wprowadza kilka zmian w dotychczasowych regulacjach, przede wszystkim skraca okres zobowiązań podejmowanych przez rolników po 14 marca 2021 r. z 5 lat na 3 lata (w tym zobowiązanie „zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych”) oraz podnosi stawki płatności ekologicznych. Zmiany mają być dla rolników zachętą do inwestowania w produkcję ekologiczną pod kątem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, dla podstawowych upraw sadowniczych przewiduje się kwotę 2591 zł/ha w okresie konwersji i 1756 zł za ha po konwersji. Dla upraw jagodowych w okresie konwersji przyjęto kwotę 2239 zł na ha, natomiast po konwersji – 1960 zł na ha. Ekstensywnym uprawom sadowniczym ma przysługiwać 1025 zł/ha w okresie konwersji i tyle samo po jego upływie.

Wzrosty kwot w porównaniu ze stanem poprzednio obowiązującym są niemal 32-procentowe. Poprzednio podstawowym uprawom sadowniczym przysługiwała płatność 1882 zł/ha w okresie konwersji i 1501 zł/ha po konwersji. W przypadku upraw jagodowych było to odpowiednio 1882 i 1501 zł/ha, a w przypadku upraw ekstensywnych – 790 i 660 zł/ha.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz