Portal sadownika

Oficjalna zgoda KE na program dopłat do nawozów

20-04-2022 Portal-Sadownik.pl

Oficjalna zgoda KE na program dopłat do nawozów

Komisja Europejska wyraziła zgodę na zaproponowany przez polski rząd program dopłat do nawozów mineralnych, który ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu wojny na Ukrainie na sektor produkcji rolnej. Wydanie decyzji umożliwiły zatwierdzone 23 marca 2022 roku tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Komisja uznała, że wniosek polskiego rządu jest konieczny, właściwy i proporcjonalny oraz spełnia warunki przyznania pomocy na podstawie nowych ram prawnych, tzn. wysokość pomocy nie przekracza górnej granicy wynoszącej 35 tys. euro dla przedsiębiorstw z sektora rolnictwa oraz dotacje z tego tytułu zostaną zrealizowane przed końcem 2022 roku.

Wartość wsparcia ma wynieść 836 mln euro (ok. 3,9 mld zł) i będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Do dopłat kwalifikują się rolnicy prowadzący działalność w Polsce. Pomoc ma związek ze wzrostem cen nawozów mineralnych wskutek kryzysu geopolitycznego na Ukrainie i sankcjami. Wysokość pomocy przewidzianej dla hektara gruntów rolnych to 107 euro, a dla hektara użytków zielonych – 53,5 euro. Górny pułap pomocy to kwota przewidziana dla obszaru 50 ha.

Przypomnijmy, że pierwszy wniosek złożony w tej sprawie przez polski rząd został odrzucony, ale w terminie jego rozpatrywania nie obowiązywały jeszcze tymczasowe kryzysowe ramy prawne uchwalone 23 marca 2022 roku. W drugim wniosku jako źródło finansowania programu wskazano tzw. fundusz covidowy, a więc środki krajowe.

Pełna treść komunikatu na stronie internetowej KE: KLIKNIJ TUTAJ

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz