Portal sadownika

Od 30 XI 2020 do 21 I 2021 można ubiegać się w ARiMR o wsparcie na inwestycje w nawadnianie

30-11-2020 Portal-Sadownik.pl

Od 30 XI 2020 do 21 I 2021 można ubiegać się w ARiMR o wsparcie na inwestycje w nawadnianie

Susza z roku na rok stanowi coraz większy problem w uprawach ogrodniczych. W 2019 roku straty suszowe stwierdzono na powierzchni ok. 5 mln ha. Dosyć przekropny rok 2020 wcale nie oznacza, że w przyszłości nie będą pojawiały się okresy posuchy. Jest raczej wyjątkiem potwierdzającym regułę.

Wiele wskazuje, że w najbliższych latach systemy nawadniające będą podstawowym czynnikiem decydującym o ilości i jakości zebranych plonów owoców. Tym bardziej, że coraz powszechniej w uprawach wszystkich gatunków drzew owocowych użytkuje się wrażliwe na niedobory wody podkładki karłowe. Dlatego warto zainteresować się programem pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych na inwestycje w nawadnianie.

Wsparcie jest realizowane w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać od 30 listopada 2020 do 28 stycznia 2021 w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy je składać osobiście, wysyłać pocztą bądź zdalnie poprzez serwis ePUAP.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha, ale nie większe niż 300 ha. Przychód odnotowany w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku z produkcji roślinnej lub zwierzęcej musi wynosić co najmiej 5 tys. zł. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Koszty inwestycji muszą wynieść co najmniej 15 tys. zł.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji. W przypadku młodego rolnika refundacja wynosi 60%. Jeżeli gospodarstwo korzystało już ze wsparcia w ramach programu, przysługuje mu różnica między kwotą 100 tys. zł a kwotą uzyskaną poprzednio.

Na co może zostać przeznaczona pomoc?

  • Modernizacja istniejącej sieci bądź budowa nowej.
  • Wykonanie studni lub zbiornika wodnego.
  • Zakup i montaż instalacji służącej do przesyłu wody.
  • Maszyny i urządzenia do nawadniania.
  • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie wykorzystywane przez system nawadniania.
  • Opłaty za patenty i licencje.
  • Budowa, zakup, montaż urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz