Portal sadownika

Od 1 lutego można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01-02-2021 Portal-Sadownik.pl

Od 1 lutego można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

W terminie od 1 lutego 2021 do 28 lutego 2021 należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od lokalizacji gruntów) wniosek o zwrot części podatku akcyzowego.

We wniosku wpisuje się dane osobowe oraz powierzchnię gruntów rolnych własnych i dzierżawionych w ha, a także liczbę posiadanych DJP bydła. W sytuacji gdy ziemia rolna należy do kilku osób, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje temu rolnikowi, który uzyska pisemną zgodę od współposiadaczy ziemi. Taki obowiązek nie dotyczy małżeństw. 

Do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT lub ich kopie będące dowodem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021. Wpisane w nich dane muszą pokrywać się z danymi wpisanymi we wniosku. Faktura musi posiadać datę, jednak nie jest niezbędne, aby posiadała adnotację o numerze rejestracyjnym ciągnika lub innego pojazdu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. stawkę tę ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego można wyliczyć według wzoru:

Liczba ha użytków rolnych × 100 zł

Dodatkowa kwota zwrotu przysługuje hodowcom bydła. Na każdą dużą jednostkę produkcyjną przysługuje dodatkowe 30 zł. Średnią liczbę DJP w danym okresie poświadcza biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na decyzję o zwrocie podatku urząd miasta lub gminy ma 30 dni od daty jego złożenia. Wypłata zwrotu będzie realizowana między 1 a 30 kwietnia.

Drugi wniosek o zwrot akcyzy w 2021 będzie trzeba złożyć od 1 do 31 sierpnia.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz