Portal sadownika

Koniec sezonu borówkowego - pora podsumowań

10-09-2020 Portal-Sadownik.pl

Koniec sezonu borówkowego - pora podsumowań

Końca dobiega sezon na borówkę amerykańską. Choć ceny sprzedaży owoców są wysokie, wielu plantatorów nie ma powodów do zadowolenia – od początku marca przez nasz kraj przewinął się ciąg bardzo niekorzystnych zjawisk pogodowych, który przyczynił się do znacznych strat w produkcji. W niektórych miejscach sięgają one 90 – 100% zbiorów.

Sezon rozpoczął się od suszy, będącej efektem wielu miesięcy bardzo ubogich w opady. Sytuację pogorszyła bezśnieżna zima, gdyż po ruszeniu wegetacji krzewy nie mogły korzystać z zasobów wody roztopowej. Na przełomie lutego i marca trafiły się cieplejsze dni, które przedwcześnie pobudziły rośliny do rozwoju. Wydelikacone pąki były wówczas bardzo wrażliwe na działanie przymrozków. Uszkodzenia obserwowano wtedy przede wszystkim na odmianach wcześniejszych, np. Chandler.

Nocne spadki temperatury prześladowały rośliny regularnie aż do końca maja. Sytuacja pogodowa przechodziła ze skrajności w skrajność – po okresie suszy, nastały intensywne opady. Lokalnie pojawiały się podtopienia. Duża wilgotność zwiększyła zagrożenie ze strony chorób grzybowych, a skuteczna walka z nimi była bardzo trudna.

Mało jest plantacji, które z tak niepomyślnych warunków pogodowych wyszły bez szwanku. W większości regionów straty wynoszą ok. 40%, jednak są i takie miejsca, w których zniszczeniu uległa całość plonu.

Na kapryśną pogodę nałożyła się koronapanika. Zamknięto granicę z krajami ościennymi; narastały obawy, czy będzie możliwy przyjazd sezonowej siły roboczej z Ukrainy. Ostatecznie udało się wprowadzić potrzebne regulacje, jednak podaż pracy była zauważalnie niższa.

Uprawa borówki wysokiej co do zasady jest produkcją wysokonakładową, ale w tym sezonie koszty sięgnęły górnych pułapów. Znaczne wydatki należało ponieść na ochronę przeciwprzymrozkową, drogie były również opryski przeciwko chorobom grzybowym, np. szarej pleśni. Wyższych stawek domagali się również pracownicy.

Obecnie popyt na borówkę przewyższa uzyskaną produkcję. Ceny można uznać za atrakcyjne, jednak nie może być mowy o opłacalności – wysokie stawki za sprzedawane owoce nie wynagradzają strat.

fot. Pixabay

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz