Portal sadownika

Czy przy zimowym cięciu drzew i krzewów owocowych ma zastosowanie umowa zawierana z pomocnikiem rolnika przy zbiorach?

30-12-2020 Portal-Sadownik.pl

Czy przy zimowym cięciu drzew i krzewów owocowych ma zastosowanie umowa zawierana z pomocnikiem rolnika przy zbiorach?

Od niedawna istnieje dogodna dla rolników forma zatrudniania pomocników na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Pomocnika rolnika może zatrudnić tylko osoba, która jest rolnikiem, niezależnie od tego, czy podlega ubezpieczeniu w ZUS czy w KRUS (nie musi figurować w ewidencji KRUS). Warunkiem jest prowadzenie na własny rachunek działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent owoców może zatrudniać do zbiorów na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, która nie jest zatrudnieniem w znaczeniu Kodeksu pracy i nie dotyczą jej przepisy o płacy minimalnej. Krócej – sadownik może płacić tyle, ile uważa za słuszne. Nie będą go obowiązywać ustalenia dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., która zgodnie z opublikowanym już w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 ma wynieść 18,3 zł brutto.

Wśród prac, do których można zatrudniać na podstawie tej umowy ustawa z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników wymienia:

  • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
  • usuwanie zbędnych części roślin,
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
  • wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych produktów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Wspomniane w ustawie „usuwanie zbędnych części roślin” może być interpretowane jako cięcie. Czy ta dogodna dla producenta forma zatrudnienia może być zatem wykorzystywana przez sadowników do zatrudniania pracowników do zimowego cięcia sadów?

Otóż nie. Umowa o pomocy przy zbiorach – jak sama nazwa wskazuje – odnosi się wyłącznie do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych. Produkty rolne, do zbiorów których ma zastosowanie, wymienione są w wykazie opartym o zapisy art. 1 ust. 2 lit. f, i oraz n rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zaliczają się do nich owoce.

Usuwanie zbędnych części roślin może być zatem wykonywane w ramach tej umowy wyłącznie podczas pomocy przy zbiorach owoców, ale nie poza ich terminem.

Do zatrudniania pracowników do zimowego cięcia mają zastosowanie inne umowy (umowa zlecenie), w których rolnik nie korzysta z przywilejów zapewnianych mu przez umowę o pomocy przy zbiorach, czy też umowy zawierane z agencją pracy tymczasowej, która wystawia gospodarzowi fakturę.

Powyższą informację potwierdzono w Łódzkim Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Związane z tematem

Sporządzanie i przesyłanie informacji PIT-11 z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach

Sadowniku! Nie obowiązuje Cię minimalna stawka godzinowa dla pracowników zbierających owoce!

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz