Portal sadownika

B9 - radziecka podkładka wytrzymała na ekstremalne mrozy

22-02-2021 Portal-Sadownik.pl

B9 - radziecka podkładka wytrzymała na ekstremalne mrozy

Już od wielu lat w polskich sadach króluje podkładka M9, która jest najpowszechniej spotykana w ofertach szkółek i wypiera inne podkładki – także te polskiej selekcji – które kiedyś uznawano za obiecujące w naszych warunkach produkcji.

Pochodząca z East Malling w Anglii podkładka M9 nie jest pozbawiona wad. Jej dominacja nie wynika raczej z tego, że jest bezkonkurencyjna, lecz była oczywistym wyborem, gdy w latach 90. zaczęliśmy przenosić na polski grunt wzorce z sadownictwa Europy Zachodniej. Główna jej wada to duża wrażliwość na mrozy, które jednak dały o sobie zapomnieć w ostatnich dekadach. Gdyby nie to, że klimat robi się cieplejszy, bardziej zbliżony do łagodnych warunków południa i zachodu Europy, produkcja jabłek na podkładkach M9 nie miałaby w Polsce racji bytu, bo po cyklicznym występowaniu bardzo srogich zim bez okrywy śnieżnej musielibyśmy wymieniać całe nasadzenia.

Poza tym podkładka M9 jest wrażliwa na niekorzystne warunki glebowe, a przecież w naszym kraju dominują słabe, mało zasobne i ubogie w wodę, gleby piaszczyste. Efektywna produkcja jabłek na podkładkach M9 wymaga nawadniania, a niekiedy także fertygacji i dokarmiaia dolistnego, gdyż system korzeniowy tej podkładki jest słabo rozwinięty.    

Zupełnie już zapomnianą wegetatywną podkładką karłową jest radzieckiej selekcji podkładka B9 (Rajka Czerwonolistna, Rajka Budagowskiego). Otrzymano ją w Instytucie Sadownictwa w Miczurińsku ze skrzyżowania M8 x Czerwony Standard. Ma w sobie geny dzikiej, środkowoazjatyckiej jabłoni Niedźwiedzkiego.

Podkładka ta charakteryzuje się czerwonokarminowym zabarwieniem liści, pędów i drewna. Siła wzrostu drzew na niej szczepionych zblżona jest do M9. W matecznikach rozmnaża się bardzo trudno, zarówno przez odkłady poziome, jak i kopczykowanie. Problemem jest także niezgodność fizjologiczna z niektórymi popularnymi w uprawie odmianami.

Jest bardzo odporna na choroby kory i drewna, w tym zgniliznę pierścieniową podstawy pnia. Ukorzenia się słabo, a drzewa wymagają palikowania bądź prowadzenia wzdłuż konstrukcji. Drzewa na niej szczepione wchodzą w owocowanie w 2 – 3 roku po posadzeniu. Podobnie jak większość podkładek radzieckiej i rosyjskiej selekcji, jest bezkonkurencyjna, jeżeli chodzi o wytrzymałość na mrozy. Jak podają rosyjskie źródła, znosi mrozy dochodzące do – 16 °C pod powierzchnią gleby.

W przeszłości Rajkę Czerwonolistną stosowano w Polsce jako wstawkę skarlającą dla siewek Antonówki. Pozwalało to wyeliminować problemy ze słabym rozwojem systemu korzeniowego u B9, bo w glebie ukorzeniała się Antonówka. Rajka odeszła w zapomnienie, gdy stały się dobrze dostępne podkładki karłowe z serii M oraz P.

Nadal jest jednak popularna w Rosji, interesują się nią również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie najczęściej stosuje się ją nie jako wstawkę, lecz szczepi odmiany bezpośrednio na niej. Podkładka B9 pozwala zagospodarować pod intensywną uprawę jabłoni te tereny, na których z powodu niskich temperatur nie sprawdziłyby inne podkładki, np. zagrożone ekstremalnymi mrozami regiony północnej Rosji.

Czy podkładka Budagowskiego ma jakąś przyszłość w polskim sadownictwie? Najprawdopodobniej żadnej. Przepadnie z chwilą, gdy wykarczowane zostaną ostatnie stare sady, w których stosowano ją jako wstawkę skarlającą. Chyba że klimat, zamiast się ocieplać, zacząłby się ochładzać.

Komentarze

Assessverqe 20:21:09 09-09-2022
10AM - 5PM Weekdays Closed on Weekends. buy clomid online ship usa sure one will notice increased hair growth facial body but regarding beard growth as in distribution and density it is purely genetics and if it is not in your genes to have a full thick beard or even just a beard than testosterone will not make it happen.
skennatekcM 22:43:24 06-09-2022
buy generic cialis online safely The biggest difference between Cialis and Sildenafil is the amount of time the medication is effective
snullyLutDq 20:24:43 04-09-2022
Form Tablet Packaging Type Box Composition Sildenafil Citrate Product Type Finished Product Country of Origin Made in India Packaging 7 Sachet buy cialis daily online
cernheictsI 21:52:03 02-09-2022
And because brand name drugs can be very, very costly, insurance coverage can mean the difference between getting the medication or going without 60mg priligy Modern society has almost fully integrated into the commercial Internet space
VioperimF 18:43:21 31-08-2022
However, if you have allergies, the immune system thinks allergens are dangerous and tries to fight them off like it would any other intruder, such as bacteria, viruses, and parasites best cialis online

Napisz nowy komentarz