Portal sadownika

Worki z kontrolowaną atmosferą do długiego przechowywania śliwek, brzoskwiń i jagodowych

01-09-2021 Portal-Sadownik.pl

Worki z kontrolowaną atmosferą do długiego przechowywania śliwek, brzoskwiń i jagodowych

W Polsce na znaczeniu zyskuje długie przechowywanie mniej trwałych owoców pestkowych (śliwek, brzoskwiń, czereśni) oraz jagodowych. Przetrzymanie owoców przez dłuższy czas pozwala przeczekać szczytowy okres ich podaży na rynek i wprowadzić je do handlu w momencie, gdy ceny są już wyższe.

Największe nadzieje wiąże się z przechowywaniem śliwek, brzoskwiń, czereśni oraz borówki amerykańskiej. Na polskim rynku obserwuje się stopniowe wydłużanie okresu podaży krajowych śliwek w typie węgierki do października i listopada, chociaż polskie owoce w Boże Narodzenie są coraz bardziej realną perspektywą.

Czytaj więcej: Polskie śliwki w Boże Narodzenie? - postępy w długim przechowywaniu. Jak długo przechowywać śliwki z minimalnymi stratami jakości?

Sadowników praktykujących dłuższe przechowywanie owoców pestkowych jest wciąż niewielu, a znaczna część oferowanego przez nich na rynkach towaru jest po prostu niehandlowa. Wynika to z faktu, że owoce pestkowe charakteryzują się niską trwałością w przechowywaniu. Na rynkach znajdziemy co prawda polski towar w okresie późnej jesieni, jednak znaczna jego część to śliwki źle przechowane, o małej jędrności, nieatrakcyjnym wyglądzie, niskich walorach smakowych i mazistym miąższu. Dobrze przechowane, wysokiej jakości krajowe owoce wciąż stanowią niszę, którą warto zagospodarować.

Standardową praktyką stosowaną w przechowywaniu śliwek jest umieszczanie ich w chłodni. Aby zyskać realne szanse na przetrzymanie owoców we względnie dobrej jakości konieczne jest odpowiednie postępowanie przedzbiorcze, przede wszystkim prawidłowa ochrona chemiczna oraz intensywne dokarmianie wapniem. Okres przydatności handlowej przechowywanych owoców pestkowych można znacznie wydłużyć dzięki stosowaniu kontrolowanej atmosfery, czyli takiego stosunku gazów atmosfery, w której przechowywane są śliwki czy brzoskwinie, aby opóźniał on procesy ich dojrzewania i gnicia. Jednocześnie gospodarstwa zajmujące się produkcją owoców pestkowych rzadko posiadają rozwiązania pozwalające na ich przechowywanie w kontrolowanej atmosferze. Chłodnie z KA są normą w produkcji jabłek i gruszek, ale nie śliwek i brzoskwiń.

Optymalny skład atmosfery dla śliwek to 1,5% tlenu i 6% dwutlenku węgla (stosuje się zakres od 1,5 do 3% O2 i od 3 do 6% CO2). Stosunkowo nowym i niedrogim rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę, planując długie przechowywanie owoców pestkowych, są torby i worki selektywnie przepuszczalne dla tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej. Ich działanie polega na tym, że folia, z których są wykonane utrzymuje wewnątrz worka niskie stężenie tlenu, wysokie stężenie dwutlenku węgla oraz odpowiednią wilgotność. W połączeniu z niską temperaturą chłodni, ogranicza to procesy metaboliczne owoców, umożliwiając ich dłuższe przechowywanie w dobrym stanie. Aby wdrożyć to rozwiązanie, nie jest potrzebna chłodnia z kontrolowaną atmosferą – wystarczy chłodnia zwykła. Owoce pakuje się w worki (najlepiej po uprzednim, szybkim ich schłodzeniu) i ponownie umieszcza w niskiej temperaturze. Okres przydatności handlowej śliwek i brzoskwiń można dodatkowo wydłużyć, umieszczając wewnątrz worków saszetki wychwytujące etylen. Typ tworzywa, z którego wykonany został worek powinien dostosowany do konkretnego gatunku owocu lub warzywa.

Sprzedając później śliwki, można przepakować je z worków do skrzynek, albo potraktować worki jako opakowanie w handlu detalicznym. Udogodnienie wynikające ze stosowania worków z KA polega na tym, że można stopniowo wyprzedawać towar z chłodni bez konieczności „odgazowywania” komory.

Torby z KA dostępne są na polskim rynku ogrodniczym. Można je również kupić w Internecie. Na Zachodzie dostępne są także rulony z tej folii, które umożliwiają szczelne owijanie skrzyń.

Przepis na długie przechowywanie śliwek

  1. Ochrona przedzbiorcza (metody chemiczne i biologiczne).
  2. Intensywne dokarmianie wapniem.
  3. Odpowiednie wyznaczenie terminu zbioru.
  4. Staranny zbiór i selekcja owoców kierowanych do długiego przechowywania.
  5. Jak najszybsze schłodzenie owoców.
  6. Prawidłowe parametry chłodni.
  7. 1-MCP.
  8. Kontrolowana atmosfera.

Pozwoli to przechować śliwki w dobrej jakości nawet trzy miesiące. Więcej informacji w artykule, do którego link podano powyżej.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz