Portal sadownika

Jak chronić uprawy truskawki przed groźnymi szkodnikami

01-04-2022 Portal-Sadownik.pl

Jak chronić uprawy truskawki przed groźnymi szkodnikami

Plantacje truskawki atakowane są przez kilkanaście gatunków szkodników, które mogą uszkadzać liście, szyjki korzeniowe i korzenie, ale też pąki kwiatowe i owoce. Jednak naprawdę dotkliwe straty plonu powodowane są przez kilka szczególnie groźnych gatunków.

Czy wiesz które to szkodniki i jak z nimi skutecznie walczyć? Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w odpowiedzi na te pytania, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Szkodniki truskawki – z tymi szkodnikami części naziemnych truskawki musisz się liczyć

Niezwalczane lub zwalczane w sposób nieprawidłowy najgroźniejsze szkodniki truskawki mogą powodować straty plonu przekraczające trzydzieści procent jego wartości lub nawet doprowadzić do jego całkowitej dyskwalifikacji.

Opisane poniżej szkodniki wymagają zwalczania chemicznego, a zabiegi powinny być przeprowadzone niezwłocznie po przekroczeniu przez szkodniki progu ekonomicznej szkodliwości.

Banner 300x600Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) żeruje na truskawkach i doprowadza do osłabienia roślin i ich gorszego owocowania. Na skutek wywołanych przez niego uszkodzeń rośliny mają obniżoną mrozoodporność. Charakterystycznym objawem żerowania przędziorka jest pokrycie liści truskawki delikatną pajęczyną. Dodatkowo, uszkodzone przez przędziorki liście stopniowo zasychają.

Próg szkodliwości przędziorka: stwierdzenie na jeden tydzień przed kwitnieniem dwóch stadiów ruchomych na jeden listek liścia złożonego lub dwóch-trzech stadiów ruchomych na jeden listek liścia złożonego w fazie pełni kwitnienia. 

Kwieciak malinowiec (Anthonomus rubi) powoduje wyjątkowo dotkliwe straty w uprawie truskawki. Wiosną, szkodnik ten uszkadza liście wygryzając w nich niewielkie owalne dziurki. Z kolei tuż przed kwitnieniem i na jego początku do pąków kwiatowych samice chrząszczy składają jaja, po czym podgryzają szypułkę pąka. W ten sposób samice kwieciaka lokalnie mogą uszkadzać nawet pięćdziesiąt procent pąków kwiatowych.

Próg szkodliwości kwieciaka malinowca: stwierdzenie dwóch chrząszczy na dwieście kwiatostanów.

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii) to niestety coraz liczniej występujący szkodnik w uprawie truskawki. Charakteryzuje się bardzo dużą szkodliwością, gdyż samice składają jaja do wnętrza owoców, co powoduje ich zarobaczywienie i całkowitą dyskwalifikacje plonu.

Próg szkodliwości muszki plamoskrzydłej: w zależności od ilości odłowionych osobników zagrożenie ze strony muszki ocenia się następująco:

  • średni próg zagrożenia: 10–100;
  • wysoki próg zagrożenia: 100–300;
  • bardzo wysoki próg zagrożenia >300 odłowionych osobników na tydzień

Zwalczanie szkodników na plantacji truskawek – o czym musisz pamiętać?

Stosuj środki ochrony roślin kiedy szkodniki przekroczą powyższe progi zagrożenia.

  1. Opryski wykonuj wyłącznie środkami dopuszczonymi do obrotu w Polsce i zarejestrowanymi dla upraw truskawek, takimi jak na przykład Verimark® 200 SC
  2. Zawsze przestrzegaj zaleceń znajdujących się na etykiecie produktu
  3. Pamiętaj o prawidłowej technice zabiegu oraz zapobiegaj znoszenia cieczy roboczej
  4. Chroń pożyteczną entomofaunę wykonując opryski po oblotach pszczół

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz