Portal sadownika

Na co KONIECZNIE zwrócić uwagę przy zakupie używanych maszyn rolniczych?

09-08-2020 Portal-Sadownik.pl

Na co KONIECZNIE zwrócić uwagę przy zakupie używanych maszyn rolniczych?

Przy zakupie maszyn rolniczych pojawia się dylemat – kupować nowe czy z drugiej ręki? Wielu producentów decyduje się na sprzęt używany – nie wszystkich stać na ciągniki czy rozsiewacze wprost z linii produkcyjnej, innym są one po prostu niepotrzebne.

Równolegle ma miejsce notoryczny proceder kradzieży sprzętu z gospodarstw rolnych. Kradzione maszyny są następnie przez złodziejskie szajki wprowadzane do obrotu handlowego i sprzedawane jako używane. Niestety wiele osób, skuszonych atrakcyjną ceną, decyduje się na ich zakup. Jednakże poza przepadkiem mienia, grożą za to poważne konsekwencje! Tłumaczenia, że nie mieliśmy świadomości o nielegalnym pochodzeniu sprzętu, nie są dla wymiaru sprawiedliwości usprawiedliwieniem.

Dlaczego? Dokonując transakcji, obowiązani jesteśmy dochować należytej staranności. Oczekuje się od nas, że będziemy podchodzić do zakupu świadomie i dostrzeżemy przesłanki, które powinny wydać się nam alarmujące i dać podstawy do stwierdzenia, że przedmiot może pochodzić z kradzieży. Aby uchronić się przed karą, powinniśmy zachować się podczas zakupu odpowiedzialnie.

Zakup sprzętu kradzionego to paserstwo, które niezależnie od tego, czy jest umyślne czy nieumyślne, podlega karze. Kodeks karny różnicuje jednak sankcje, które nakładane są za to przestępstwo w zależności od tego, czy osoba dopuszczająca się zakupu kradzionego sprzętu ma pełną świadomość, że pochodzi on z kradzieży.

Przytoczmy, co o paserstwie mówi Kodeks karny:

Art. 291

  • § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

Art. 292

  • § 1.Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • § 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 291 KK traktuje o paserstwie umyślnym, polegającym na tym, że osoba dokonująca zakupu mienia pochodzącego z kradzieży, ma tego pełną świadomość i da się to udowodnić przed sądem. Z kolei artykuł 292 odnosi się do paserstwa nieumyślnego, kiedy osoba dokonująca zakupu wprawdzie nie ma świadomości, że przedmiot transakcji został komuś wcześniej ukradziony, jednak na podstawie okoliczności towarzyszących transakcji mogła i powinna przypuszczać, że tak właśnie było. W tym wypadku stosuje się domniemanie, że gdyby wiedziała o nielegalnym pochodzeniu mienia, nie dokonałaby jego zakupu. Warto przy tym podkreślić, że jeżeli przesłanek świadczących o prawdopodobnym pochodzeniu przedmiotu z kradzieży nie było, wówczas osobie dokonującej jego zakupu nie można niczego zarzucić.

Na co powinniśmy zatem zwrócić uwagę przy zakupie maszyny, aby uniknąć oskarżenia o paserstwo?

  • Przede wszystkim cena sprzętu. Ogłoszenia, w których działający bez zarzutu ciągnik sprzedaje się po cenie znacznie niższej niż rynkowa, należy uznać za podejrzane.
  • Widoczne przeróbki, które mogły służyć zatuszowaniu faktu kradzieży, np. usunięcie charakterystycznych elementów.
  • Wszelkie braki w dokumentacji maszyny. Jest sprawą oczywistą, że złodziej nie będzie posiadał kompletu dokumentów i będzie próbował wytłumaczyć to np. ich zagubieniem. W przypadku pojazdów niezbędny jest dowód rejestracyjny, zapisane w którym numery nadwozia i silnika powinny się zgadzać z tymi na ciągniku.
  • Braki tabliczek znamionowych z fabrycznymi numerami seryjnymi bądź oznaki wskazujące na próby uczynienia owych tabliczek nieczytelnymi. W przypadku ciągników, alarmujące są braki tablic rejestracyjnych.
  • Umowa nabycia sprzętu czy dokumenty sprzedaży ze sklepu, w przypadku, gdy osoba zbywająca sprzęt jest jego pierwszym właścicielem będą dowodami świadczącymi przeciwko pochodzeniu mienia z kradzieży. Warto mieć do nich wgląd.
  • Przy spisywaniu umowy kupna – sprzedaży pojazdu należy zadbać o to, aby zostały w niej zawarte pełne dane sprzedawcy sprzętu. We własnym interesie należy je zweryfikować z odpowiednimi dokumentami (np. dowodem osobistym).

fot. Pixabay

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz